Điều kiện chương trình

Thể lệ cuộc thi «Herbs Hunters» (sau đây gọi là Thể lệ)

1.

Quy định chung

1.1.

Người tổ chức cuộc thi là Công ty TNHH «Công ty Quốc Tế Siberian Health»

Thông tin Сông ty:
MST: 5407953006
MSDN: 1165476080362
Địa chỉ: 630004, tp. Novosibirsk, phố Lenina, nhà số 48, tầng 4, phòng 64.

1.2.

Khu vực diễn ra cuộc thi — Nga, Azerbaijan, Belarus, Bungari, Việt Nam, Đức, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Kazakhstan, Kyrgystan, Mê-hi-cô, Moldova, Mông Cổ, Ba Lan, Serbia, Slovakia, Mỹ, Tadjikistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Uabekistan, Ucraina, Séc.

1.3.

Cuộc thi được thực hiện trên mạng Internet tại webstite (tên miền): http://herbhunters.ru/.
Nơi tiến hành cuộc thi (nộp đơn đăng ký, đánh giá, công bố kết quả) — http://herbhunters.ru/.
Các câu hỏi dành cho nhà tổ chức có thể gửi đến hộp thư opp@sibvaleo.com.

1.4.

Tổng thời gian tiến hành cuộc thi (bao gồm thời gian tham dự, thời gian xác định và/hoặc công bố người chiến thắng): Bắt đầu từ ngày 01/04/2017 vào lúc 00:01 và kết thúc ngày 05/06/2017 vào lúc 23:59 theo giờ Mátx-cơ-va.
Tất cả các thời hạn nêu trong Thể lệ cuộc thì này đều được tính theo giờ Mátx-cơ-va, nếu như không có sửa đổi bổ sung nào khác.
Thời hạn tham gia bắt đầu lúc 00:01 ngày 01/04/2017 và kết thúc lúc 23:59 ngày 15/05/2017.
Thời hạn công bố người chiến thắng: 05/06/2017. Thời gian công bố người chiến thắng: trong khoảng từ 14:00 đến 23:59.

1.5.

Thể lệ này quy định nhóm những người tham gia Cuộc thi, bản chất nhiệm vụ của Cuộc thi, giá trị và hình thức của giải thưởng, trình tự và thời gian công bố kết quả Cuộc thi, cũng như trình tự và thời gian nhận giải thưởng (phần thưởng) cho việc đạt được kết quả quy định trong nhiệm vụ của Cuộc thi.

1.6.

Việc xác định người chiến thắng — người sở hữu giải thưởng sẽ không mang tính ngẫu nghiên (xác suất), mà được thực hiện bằng cách nhà tổ chức sẽ tiến hanh xác định người chiến thắng trên cơ sở những quy định của Thể lệ này.
Cuộc thi không phải là một cuộc xổ số hoặc là trò chơi có tính may rủi nào khác.

2.

Người tham gia cuộc thi

Tham gia cuộc thi là bất kỳ công dân trưởng thành và có hành vi năng lực dân sự đầy đủ, sinh sống tại Liên Bang Nga hoặc tại các quốc gia tiến hành cuộc thi.
Số lượng người tham dự không giới hạn.

3.

Để tham dự cuộc thi cần:

3.1.

Nghiên cứu kỹ điều kiện tham dự và đồng ý với các điều kiện bằng cách thực hiện một số hành động cần thiết trên website của cuộc thi:
— vuợt qua bài kiểm tra,
— thực hiện một tác phẩm sáng tạo theo điều kiện của cuộc thi,
— thực hiện việc đăng lại kết quả bài kiểm tra và tác phẩm sáng tạo trên các mạng xã hội liệt kê trên website.

3.2.

Hoàn thành tác phẩm sáng tạo theo điều kiện nêu tại phần 7 của Thể lệ này.

3.3.

Người tham gia khi thực hiện điều kiện của cuộc thi không được:

3.3.1.

Sử dụng tên và mật khẩu của người đăng ký tham dự khác, bởi vì điều này có thể sẽ làm cho nhà tổ chức và những người tham dự khác lầm tưởng về nhân thân người tham gia.

3.3.2.

Làm sai lệch thông tin về bản thân và về tuổi tác.

3.3.3.

Đăng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào mà:

 • có chứa những nội dung thuộc bí mật của quốc gia hoặc thuộc các lĩnh vực khác phải được bảo mật theo luật, bao gồm cả thông tin về đời sống riêng tư của người thứ ba;

 • có chứa những lời kêu gọi thực hiện những hoạt động khủng bố hoặc trái pháp luật hoặc những lời biện hộ công khai cho chủ nghĩa khủng bố và/hoặc những hành động trái pháp luật khác, các tài liệu cực đoan khác;

 • có chứa các yếu tố khiêu dâm, bạo lực, tàn bạo hoặc trái pháp luật;

 • xúc phạm quan điểm tôn giáo của những người khác;

 • có chứa các yếu tố có thể đưa người chưa trưởng thành vào trạng thái nguy hiểm đối với sinh mạng và/hoặc sức khỏe của họ, các yếu tố sử dụng, trình diễn các sản phẩm từ thuốc là và/hoặc các chất có cồn;

 • mang tính khiêu khích, thô lỗ, xúc phạm và hung hăng, đi ngược lại các quy tắc về đạo đức, các phương thức gây ra thiệt hại cho website và/hoặc nhà tổ chức và những người liên quan.

 • vi phạm các quyền, trong đó bao gồm quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, các quyền đặc biệt của bên thứ ba; có chứa sự xúc phạm hoặc những chỉ trích không có tính xây dựng nhằm vào nhà tổ chức và những người liên quan và/hoặc nhân viên.

 • vi phạm những quyền khác và lợi ích của công dân và pháp nhân, vi phạm quy định của pháp luật Liên Bang Nga hoặc quy tắc luân lý đạo đức chung;

3.3.4.

Sử dụng bất hợp pháp các đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ của người thứ ba.

3.3.5.

Đăng những lời văn và hình ảnh cổ vũ cho việc sử dụng/sản xuất/phân phối các chất ma túy và các chất ảnh hưởng đến thần kinh.

4.

Quỹ giải thưởng của cuộc thi

4.1.

Quỹ giải thưởng của cuộc thi: 10 chuyến du lịch đến vùng Altai thuộc Liên Bang Nga.

5.

Quyền và nghĩa vụ của người tham gia cuộc thi

5.1.

Quyền của người tham gia

5.1.1.

Nghiên cứu Thể lệ của cuộc thi.

5.1.2.

Tham gia cuộc thi theo trình tự được xác định theo Thể lệ này.

5.1.3.

Yêu cầu được trao thưởng trong trường hợp chiến thắng cuộc thi căn cứ theo Thể lệ cuộc thi.

5.1.4.

Nhận thông tin về những thay đổi trong Thể lệ cuộc thi.

5.1.5.

Mỗi người tham gia có thể đăng số lượng tác phẩm không giới hạn.
Tuy nhiên một người tham gia chỉ có thể được nhận một giải thưởng theo quy định của Thể lệ và không phụ thuộc vào số lượng tác phẩm đã đăng.
Để đăng tác phẩm thứ hai và các tác phẩm tiếp theo người tham gia cần thực hiện lại tất cả những hành động nêu tại mục 7 của Thể lệ này.

5.2.

Nghĩa vụ của người tham gia

5.2.1.

Thực hiện các hành động nêu trong Thể lệ này và liên quan đến người tham gia.

5.2.2.

Người tham gia cuộc thi được công nhận là người chiến thắng để nhận giải thưởng có trách nhiệm hoàn thành tất cả những hành động đúng thời hạn quy định trong Thể lệ cuộc thi.

5.2.3.

Trao cho nhà tổ chức quyền sử dụng hình ảnh của người tham gia, thông tin cá nhân, ảnh, bài phỏng vấn hoặc các tài liệu khác về người tham gia có liên quan đến cuộc thi với mục đích tiến hành cuộc thi và trao giải thưởng, cũng như khi phổ biến thông tin quảng cáo về cuộc thi với thời gian không giới hạn và không giới hạn về địa lý và không phải trả bất kỳ loại thù lao nào.

5.3.

Người tham gia không được:

5.3.1.

Làm sai lệch thông tin về bản thân và tuổi tác của mình.

5.3.2.

Tải và công bố bất kỳ thông tin và tài liệu nào mà:

 • có chứa những nội dung thuộc bí mật của quốc gia hoặc thuộc các lĩnh vực khác phải được bảo mật theo luật, bao gồm cả thông tin về đời sống riêng tư của người thứ ba;

 • có chứa những nội dung thuộc bí mật của quốc gia hoặc thuộc các lĩnh vực khác phải được bảo mật theo luật, bao gồm cả thông tin về đời sống riêng tư của người thứ ba;

 • có chứa các yếu tố khiêu dâm, bạo lực, tàn bạo hoặc trái pháp luật;

 • xúc phạm quan điểm tôn giáo của những người khác;

 • có chứa các yếu tố có thể đưa người chưa trưởng thành vào trạng thái nguy hiểm đối với sinh mạng và/hoặc sức khỏe của họ, các yếu tố sử dụng, trình diễn các sản phẩm từ thuốc là và/hoặc các chất có cồn;

 • có chứa ngôn từ chưa được kiểm duyệt;

 • vi phạm những quy định khác và quyền lợi của công dân, pháp nhân, yêu cầu của pháp luật Liên Bang Nga hoặc luân lý đạo đức.

5.3.3.

Đăng ký nhiều hơn một tài khoản đề tham gia cuộc thi (tham gia kép).

5.4.

Với việc vi phạm bất kỳ điều nào nêu trong mục 5.3 người tham gia sẽ bị loại khỏi cuộc thi.

6.

Quyền và nghĩa vụ của nhà tổ chức cuộc thi

6.1.

Nghĩa vụ của nhà tổ chức

6.1.1.

Tiến hành cuộc thi phù hợp với Thể lệ này của cuộc thi.

6.1.2.

Trao giải thưởng cho người tham gia được công nhận là người chiến thắng theo Thể lệ cuộc thi.

6.1.3.

Thực hiện chức năng đại lý thuế phù hợp với yêu cầu của pháp luật hiện hành về thuế và phí của Liên Bang Nga.

6.2.

Quyền của nhà tổ chức

6.2.1.

Nhà tổ chức cuộc thi được sử dụng tất cả các quyền được quy định trong Thể lệ này và theo pháp luật hiện hành của Liên Bang Nga.

6.2.2.

Từ chối trao giải thưởng cho người tham gia không hoàn thành tất cả những yêu cầu và nghĩa vụ quy định trong Thể lệ này.

6.2.3.

Từ chối trao giải thưởng cho người tham gia không phù hợp với những yêu cầu quy định trong Thể lệ này.

6.2.4.

Nhà tổ chức theo suy xét của mình và không cần giải thích có thể không cho phép tác phẩm tham dự cuộc thi.

6.2.5.

Những khiếu nại về quyết định về việc loại khỏi cuộc thi sẽ không được nhà tổ chức xem xét.

6.2.6.

Nhà tổ chức dành cho mình quyền chuyển thông tin về người tham gia đã đăng tác phẩm trái luật cho cơ quan bảo vệ pháp luật.

6.2.7.

Nhà tổ chức có quyền đơn phương đưa những thay đổi vào Thể lệ (với việc tuân thủ yêu cầu của điều 1058 Luật dân sự Liên Bang Nga) cùng với việc công bố những thay đổi này trên trang web nêu tại điểm 1.3 của Thể lệ.

7.

Trình tự tiến hành cuộc thi thi

7.1.

Người tham gia cuộc thi cần hoàn thành những hành động sau trên trang web nêu tại điểm 1.3 của Thể lệ này (sau đây gọi là Trang):

 • Vuợt qua bài kiểm tra bằng cách trả lời 5 câu hỏi.

 • Truy cập theo liên kết «Tham gia cuộc thi».

 • Hoàn thành nhiệm vụ sáng tác bằng cách viết lời (thơ hoặc văn xuôi) tiếp theo cho dòng chữ: «I’m going to Siberia for herbs». Lời văn phải được viết tiếng Anh và không vượt quá giới hạn (250 ký tự bao gồm cả khoảng trống). Dòng chữ «I’m going to Siberia for herbs» không bao gồm trong giới hạn 250 ký tự.

 • Điền những trường bắt buộc của người tham gia với các thông tin liên lạc (họ và tên, số điện thoại liên lạc, địa chỉ e-mail cá nhân), đánh dấu vào ô đồng ý với điều kiện của cuộc thi.

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sáng tác và điền các trường thông tin liên lạc thì thực hiện đăng lại kết quả bài kiểm tra và tác phẩm sáng tạo bằng cách sử dụng những công cụ có trên trang web.

 • Người tham gia có cơ hội sau khi vuợt qua bài kiểm tra và đăng lại kết quả bài kiểm tra hoãn thực hiện tác phẩm sáng tạo.
  Trong trường hợp này người tham gia có thể điền vào trường địa chỉ e-mail, họ và tên và nhận liên kết cá nhân để tiếp tục tham gia cuộc thi vào địa chỉ e-mail của mình.
  Liên kết cá nhân để tham gia cuộc thi sẽ có hiệu lực chỉ trong thời hạn tham gia nêu tại điểm 1.4 của Thể lệ.
  Trong trường hợp hoãn thực hiện tác phẩm sáng tạo người tham gia vẫn bắt buộc phải thực hiện việc đăng lại tác phẩm sáng tạo sau khi hoàn thành tác phẩm.

7.2.

Tất cả các tác phẩm của người tham gia sẽ phải vuợt qua sự kiểm duyệt trong vòng hai ngày làm việc (theo chế độ thời gian làm việc của nhà tổ chức) sau khi người tham gia thực hiện việc đăng lại.

7.3.

Những tác phẩm không vuợt qua sự kiểm duyệt sẽ không được tham dự cuộc thi.

7.4.

Đạo văn (sử dụng ý tưởng người khác để thực hiện nhiệm vụ) không được chấp nhận và có thể sẽ dẫn đến việc tác phẩm bị loại bỏ khỏi cuộc thi.

7.5.

Việc xác định người chiến thắng cuộc thi sẽ được thực hiện trong thời hạn nêu tại điểm 1.4 «Thời hạn công bố người chiến thắng».
Việc xác định người chiến thắng cuộc thi sẽ được thực hiện theo quyết định của ban giám khảo bao gồm nhân viên của nhà tổ chức (sau đây gọi là Ban giám khảo).

7.6.

Ban giám khảo được hình thành theo quyết định của giám đốc công ty — nhà tổ chức «về việc thành lập và hoạt động của Ban giám khảo cuộc thi «Herb Hunters».
Trong quyết định sẽ nêu số thành viên Ban giám khảo, đại diện Ban giám khảo và quy chế thực hiện bình chọn.

7.7.

Kết quả các buổi họp/bình chọn của Ban giám khảo được lập thành các biên bản tương ứng và là phần không thể tách rời của tài liệu cuộc thi «Herb Hunters».
Việc lựa chọn người chiến thắng của các thành viên ban giám khảo có thể là chủ quan và không được đưa ra thảo luận.

7.8.

Tác giả của lời văn với việc tuân thủ các điều kiện liệt kê tại phần 7 của Thể lệ này có thể được công nhận là người chiến thắng theo quyết định của Ban giám khảo.
Theo Thể lệ sẽ có mười giải thưởng được trao cho mười người chiến thắng cuộc thi (mỗi người chiến thắng được trao một giải thưởng).
Nếu như số lượng ngtười tham gia dưới mười người hoặc nhiều hơn mười người, tuy nhiên số lượng người tham dự hoàn thành điều kiện của phần 7 không vuợt quá mười người, thì số lượng người chiến thắng có thể được xác định ít hơn mười người.

7.9.

Kết quả cuộc thi là cuối cùng và sẽ không được xem xét lại, trừ các trường hợp:

 • nhà tổ chức phát hiện sau khi công bố kết quả cuộc thi những vi phạm trình tự và quy định trong cuộc thi của người chiến thắng trong quá trình tiến hành cuộc thi;

 • người chiến thắng từ chối thực hiện những hành động cần thiết để nhận giải thưởng theo quy định của Thể lệ, hoặc từ chối giải thưởng theo điều 9.3.6 của Thể lệ.

Trong những trường hợp nêu ở trên Ban giám khảo theo điều 7.6 của Thể lệ sẽ xác định người chiến thắng bổ sung từ những người tham gia cuộc thi.

7.10.

Việc công bố kết quả được thực hiện theo thời hạn nêu tại điểm 1.4 của Thể lệ và theo trình tự nêu tại phần 8 của Thể lệ này.

7.11.

Tất cả những người tham dự cuộc thi tự chi trả tất cả những chi phí liên quan đến việc tham gia cuộc thi (trong đó bao gồm không giới hạn — chi phí truy cập Internet).

8.

Trình tự báo tin người chiến thắng cuộc thi

8.1.

Việc xác định người chiến thắng cuộc thi được tiến hành phù hợp với điều kiện nêu tại phần 7 của Thể lệ.

8.2.

Việc báo tin cho người chiến thắng cuộc thi được thực hiện bằng cách đăng tin trên trang web trong thời hạn nêu tại điểm 1.4 của Thể lệ.

8.3.

Nhà tổ chức gửi cho người tham gia được công nhận là người chiến thắng thông báo vào địa chỉ e-mail của người tham gia.
Trong thư trả lời Người tham gia phải thông báo cho nhà tổ chức các thông tin sau (bao gồm nhưng không giới hạn): họ và tên đầy đủ của mình, địa chỉ đăng ký, địa chỉ thường trú trên lãnh thổ Liên Bang Nga hoặc ở nước khác, e-mail và số điện thoại liên lạc.
Họ và tên thông báo cho nhà tổ chức phải phù hợp với thông tin trong tài khoản đăng ký trên trang web nêu tại điểm 1.3.
Người tham gia phải gửi thư trả lời cho nhà tổ chức trong vòng một tuần theo lịch sau khi nhà tổ chức báo tin về chiến thắng của người tham gia qua e-mail.
Tất cả thông tin của người tham gia mà nhà tổ chức có thể nhận được sẽ không cung cấp cho bên thứ ba bất kỳ nào.

8.4.

Sau khi kiểm tra việc tuân thủ Thể lệ và điều kiện cuộc thi liệt kê tại phần 7 đại diện nhà tổ chức sẽ gửi cho người chiến thắng đến e-mail thông tin về những hành động tiếp theo để nhận giải thưởng.
Giải thưởng sẽ không được trao khi người tham gia (người chiến thắng) không tuân thủ Thể lệ cuộc thi.

8.5.

Nhà tổ chức không có nghĩa vụ để lại thông báo nào đó cho những người tham gia không tuân thủ Thể lệ và điều kiện cuộc thi.

8.6.

Người chiến thắng cuộc thi chịu trách nhiệm về tính chính xác và cấp thiết của thông tin cung cấp đến người tham gia để nhận giải thưởng.

9.

Trình tự nhận giải thưởng

9.1.

Giải thưởng là chuyến du lịch đến khu vực Altai của Liên Bang Nga kéo dài 1 (một) tuần trong giai đoạn từ 01/07 đến 31/07/2017 do nhà tổ chức chi trả.

9.2.

Ngày chính xác của chuyến du lịch sẽ chỉ do nhà tổ chức xác định. Ngày của chuyến đi được nhà tổ chức cuộc thi phê duyệt sẽ không thay đổi và xem xét lại.

9.3.

Chuyến du lịch bao gồm:

9.3.1.

Tiền vé đi từ nơi sinh sống của người chiến thắng trên lãnh thổ Liên Bang Nga đến Novosibirsk hoặc từ nơi đến trên lãnh thổ Liên Bang Nga đối với những người chiến thắng sống bên ngoài Liên Bang Nga đến thành phố Novosibirsk và trở lại, nếu như trị giá của chuyến đi không vuợt quá 30.000 rúp.
Trong trường hợp trị giá chuyến đi vuợt quá 30.000 rúp, người chiến thắng sẽ tự trả phần chênh lệch.
Người chiến thắng sẽ thanh toán toàn bộ giá trị chuyến đi, nhà tổ chức cuộc thi sẽ trả lại giá trị vé bằng tiến mặt với điều kiện người chiến thắng cung cấp chứng từ xác nhận chi phí mua vé và trị giá vé.
Số tiền trả lại sẽ được trao khi tất cả người chiến thắng tập trung để di chuyển đến nơi lưu trú của chuyến du lịch.

9.3.2.

Đưa đón người chiến thắng từ tp. Novosibirsk đến nơi lưu trú của chuyến du lịch (khu vực Altai).

9.3.3.

Lưu trú tại phòng đơn, phòng đôi (tùy theo số phòng có trong thực tế) tại khu du lịch «Pechki-Lavochki» tại vùng Altai.

9.3.4.

Ăn ba bữa trong suốt chuyến du lịch.

9.3.5.

Bốn chuyến tham quan một ngày, hai ngày đến những điểm dân cư vùng Altai và Cộng hòa Altai với việc thay đổi nơi lưu trú và duy trì điều kiện lưu trú.

9.3.6.

Các chuyến đi hàng ngày (ngoại trừ ngày đến, ngày đi và ngày nghỉ) từ khu du lịch «Pechki-Lavochki» vùng Altai đến nghiên cứu các loài thảo dược sinh trưởng tại Siberi (vùng Altai) cùng sự tham gia của chuyên gia.
Chú thích № 1. Trong trường hợp đặc điểm sinh lý của người chiến thắng không cho phép tham gia chuyến du lịch (chứng bệnh mãn tính, cơ quan vận động bị tổn thương hoặc những lý do tương tự) thì người chiến thắng cũng không có quyền chuyển giải thưởng cho người thứ ba. Trong trường hợp này người chiến thắng được xem là từ chối giải thưởng.
Chú thích № 2. Quy tắc ứng xử, quyền và nghĩa vụ của người chiến thắng trong thời gian của chuyến du lịch sẽ được thể hiện trong một tài liệu riêng của nhà tổ chức và sẽ được gửi cho người chiến thắng một vài ngày trước khi bắt đầu chuyến du lịch.
Chú thích № 3. Trách nhiệm cung cấp bảo hiểm y tế và bảo hiểm các trường hợp rủi ro, cũng như các loại bảo hiểm khác về sinh mạng, sức khỏe hoặc trách nhiệm dân sự trong thời gian của chuyến du lịch sẽ thuộc về người nhận giải thưởng (người chiến thắng). Nhà tổ chức không chịu trách nhiệm về sinh mạng và sức khỏe của người nhận giải thưởng (người chiến thắng) trong thời gian của chuyến du lịch.

9.4.

Để nhận giải thưởng người chiến thắng cần cung cấp cho nhà tổ chức thông tin cần thiết để đặt phòng lưu trú tại khu du lịch «Pechki-Lavochki» tại vùng Altai: thông tin hộ chiếu, thông tin về thị thực (trong trường hợp người chiến thắng là công dân của quốc gia cần phải xin thị thực nhập cảnh vào lãnh thổ Liên Bang Nga).

9.5.

Trong trường hợp người chiến thắng không thể hiện thông tin liên lạc của mình dưới dạng số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail, cũng như trong những trường hợp khi mà thông tin gửi đến địa chỉ theo thông tin liên lạc được ghi không có phản hồi quá 5 (năm ) ngày làm việc thì nhà tổ chức dành cho mình quyền hủy bỏ quyết định của Ban tổ chức đối với người tham dự này và sẽ chọn người tham dự khác là người chiến thắng phù hợp với điểm 7.9 của Thể lệ.

9.6.

Chi phí liên quan đến việc nhận thị thực nhập cảnh vào Liên Bang Nga, chi phí mua bảo hiểm và các chi phí khác, ngoại trừ những chi phí nêu tại điểm 9.3 sẽ do người chiến thắng chi trả, nhà tổ chức không chi trả.

9.7.

Giải thưởng không được quy đổi thành tiền.

9.8.

Nhà tổ chức thực hiện trách nhiệm của đại lý thuế phù hợp với pháp luật Liên Bang Nga.
Theo luật Liên Bang Nga thì thu nhập không vuợt quá 4000 rúp thì không chịu thuế thu nhập cá nhân (TTNCN), thu nhập này nhận được trong kỳ thuế từ các tổ chức, trong đó bao gồm quà tặng, giải thưởng hoặc phần thưởng trong các cuộc thi, các trò chơi và các hoạt động khác với mục đích quảng cáo sản phẩm, công việc, dịch vụ (điểm 28 điều 217 Luật thuế Liên Bang Nga).
Bằng tài liệu này nhà tổ chức thông báo cho những người tham gia chiến thắng giải thưởng về việc nhà tổ chức nhận trách nhiệm đại lý thuế nộp thông tin cho cơ quan thuế về thu nhập nhận được trong khuôn khổ cuộc thi và về việc khấu trừ và chuyển thuế TNCN.
Tham gia cuộc thi và đồng ý với Thể lệ này, người tham dự được công nhận chiến thắng được xem là đã được cung cấp thông tin đầy đủ về những trách nhiệm nêu trên của nhà tổ chức và bắt buộc phải cung cấp cho nhà tổ chức thông tin cá nhân của mình để nộp cho cơ quan thuế về thu nhập người chiến thắng nhận được trong khuôn khổ cuộc thi và TTNCN.

10.

Phương thức và trình tự thông tin cho người tham gia cuộc thi về thời hạn và điều kiện tiến hành

Việc thông tin cho người tham dự và cho người tham dự tiếm năng về điều kiện tham dự sẽ thực hiện trên trang web nêu tại mục 1.3 của Thể lệ này.

11.

Thái độ tận tâm của người tham gia cuộc thi
Từ chối của người chiến thắng

11.1.

Người tham gia không được phép tham dự cuộc thi với việc sử dụng сác phương thức lừa gạt hoặc các phương thức không thích đáng theo xác định của cá nhân nhà tổ chức, bao gồm (nhưng không giới hạn) những điều sau: sử dụng bot và các tài khoản khác, đề xuất giải thưởng hoặc những điều khích lệ khác cho những người sử dụng hoặc tham gia khác.
Đối với những người tham gia có vị thế người chiến thắng sẽ tiến hành việc kiểm tra đối với quyền tham dự cuộc thi và việc tuân thủ Thể lệ.

11.2.

Trong trường hợp từ chối của người chiến thắng cung cấp thông tin nêu tại điểm 8.3, nhà tổ chức không có khả năng liên hệ với người chiến thắng trong vòng 5 ngày hoặc người chiến thắng không thực hiện những yêu cầu trong Thể lệ nhà tổ chức có quyền loại người chiến thắng này và từ chối trao giải thưởng.
Trong trường hợp loại người chiến thắng nhà tổ chức có quyền chọn người tham gia khác theo điểm 7.9 của Thể lệ này là người chiến thắng cuộc thi và trao quà cho người này.
Người chiến thắng đồng ý việc, nhà tổ chức và những người do nhà tổ chức bổ nhiệm có thể loại người chiến thắng trong bất kỳ thời điểm nào theo sự xem xét của mình trên cơ sở của bất kỳ thông tin được nêu, được làm rõ hay được nhận từ việc người chiến thắng cung cấp tài liệu thông tin hoặc bất kỳ thông tin yêu cầu nào khác từ nhà tổ chức, từ những thông tin này phát hiện ra (hoặc đủ xác suất có thể phát hiện) sự vi phạm Thể lệ cuộc thi của người tham gia.

11.3.

Người tham gia cuộc thi có quyền từ chối nhận giải thưởng, cũng như từ chối tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc nhận giải thưởng sau khi gửi cho nhà tổ chức thư về việc từ chối đến địa chỉ e-mail hoặc sau khi đến thành phố Novosibirsk vào ngày bắt đầu chuyến du lịch.
Trong trường hợp này nhà tổ chức có quyền xử lý giải thưởng theo ý mình.
Trong trường hợp nếu như người tham gia cuộc thi đã từ chối giải thưởng thì người tham gia không có quyền yêu cầu nhận giải thưởng nữa.
Khiếu nại về việc không nhận được giải thưởng sẽ không được tiếp nhận.

12.

Những điều kiện khác

12.1.

Nhà tổ chức dành cho mình quyền đăng thông tin bổ sung về cuộc thi.

12.2.

Tham gia cuộc thi người tham gia nhận thức và đồng ý rằng nhà tổ chức không có khả năng loại trừ sự tiếp cận của người thứ ba (bất kỳ người dùng Internet nào khác) đến tác phẩm và kết quả bài kiểm tra của người tham gia trên trang web của nhà tổ chức trên mạng xã hội và ngăn ngừa bất kỳ hành vi không mong muốn nào từ người thứ ba, nhà tổ chức không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho những hành vi đã nêu của người thứ ba, cũng như tổn hại nào đó xảy ra với người tham gia, bao gồm (nhưng không giới hạn) tổn hại cá nhân, sức khỏe, danh dự của người tham gia cuộc thi.
Việc tham gia cuộc thi đồng thời có nghĩa là người tham gia đồng ý cho nhà tổ chức sử dụng tác phẩm của mình (bài tập sáng tác) với mục đích quảng cáo và/hoặc bất kỳ mục đích nào khác mà không phải thông báo cho người tham gia và không phải trả bất kỳ khoản tiền nào.
Nhà tổ chức có trách nhiệm khi sử dụng tác phẩm (bài tập sáng tác) của người tham gia cuộc thi phải ghi tên người tham gia cuộc thi.

12.3.

Nhà tổ chức không chịu trách nhiệm về những trục trặc kỹ thuật mạng của nhà cung cấp dịch vụ liên lạc hoặc Internet mà máy tính của người tham gia kết nối đến; cho những hành vi/không hành vi của nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc Internet mà máy tính của người tham gia kết nối đến.

12.8.

Nếu như vì lý do nào đó cuộc thi không thể tiến hành như đã lên kế hoạch, bao gồm cả những nguyên nhân do việc nhiễm vi-rút, trục trặc mạng Internet, hư hỏng, thủ thuật, sự can thiệp không được phép, sự giả mạo, trục trặc kỹ thuật hoặc bất kỳ lý do nào mà nhà tổ chức không thể kiểm soát, lý do mà làm sai lệch hoặc tác động đến việc thực hiện, sự an toàn, tính trung thực, toàn vẹn hoặc việc tiến hành сuộc thi, nhà tổ chức có thể theo sự xem xét của cá nhân mình hủy bỏ, chấm dứt, thay đổi, chấm dứt tạm thời việc tiến hành cuộc thi hoặc công nhận không hợp lệ bất kỳ tác phẩm sáng tạo nào của ngiời tham gia cuộc thi này.

12.9.

Quyết định của nhà tổ chức trong tất cả các vấn đề liên quan đến việc tổ chức cuộc thi là cuối cùng và không được xem xét lại.

12.10.

Việc tham dự cuộc thi có nghĩa là người tham gia cuộc thi đồng ý cho nhà tổ chức, cũng như những đối tác khác của nhà tổ chức cuộc thi (sau đây trong mục này những đối tác được gọi là «Nhà tổ chức»), xử lý các thông tin cá nhân của mình, cụ thể là thu thập, hệ thống hóa, tích lũy, lưu giữ, xác minh (cập nhật, thay đổi), sử dụng, phong tỏa, tiêu hủy bởi Nhà tổ chức các thông tin cá nhân với mục đích dành riêng cho cuộc thi này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành của Liên Bang Nga, cũng như đăng thông tin cá nhân cá nhân và thông tin về chiến thắng của người tham gia theo điểm 8.2 của Thể lệ này.
Sự đồng ý của người tham gia đối với việc nhà tổ chức xử lý thông tin cá nhân của mình là tự do, cụ thể, đã được thông báo và được nhận thức.
Sự đồng ý của người tham gia đối với việc xử lý thông tin cá nhân được người tham gia trao trong suốt thời gian tiến hành cuộc thi và trong thời gian 5 (năm) năm sau khi kết thúc cuộc thi.

12.11.

Người tham gia có quyền vào bất kỳ thời gian nào thu hồi sự đồng ý của mình về việc xử lý thông tin cá nhân bằng cách gửi cho nhà tổ chức thông báo tương ứng bằng thư bảo đảm.
Người tham gia có những quyền khác đối với thông tin cá nhân được nêu trong Luật lên bang Liên Bang Nga số 152-FZ ngày 27/07/2016 «Về thông tin cá nhân» (sau đây — Luật «Về thông tin cá nhân»).
Việc người tham gia thu hồi sự đồng ý của mình cho việc xử lý thông tin cá nhân tự động sẽ dẫn đến việc người tham gia không còn là người tham gia cuộc thi và sẽ không được nhận giải thưởng.

12.12.

Nhà tổ chức có quyền từ chối người chiến thắng/người tham gia giải thưởng này hoặc yêu cầu trả lại giải thưởng (bằng tiền), nếu như giải thưởng được trao trước khi người tham gia thu hồi sự đồng ý của mình đối với việc xử lý thông tin cá nhân.
Việc xử lý thông tin cá nhân sẽ do nhà tổ chức thực hiện cùng với việc tuân thủ những nguyên tắc và quy định nêu trong Luật «Về thông tin cá nhân».

12.13.

Việc người tham gia không cung cấp hoặc cung cấp thông tin cá nhân không sử dụng được (không đúng) và/hoặc không chính xác (không cụ thể) sẽ giải phóng nhà tổ chức khỏi nghĩa vụ về việc trao giải thưởng cho người chiến thắng/người tham gia và tự động sẽ dẫn đến việc người tham gia không còn tham dự cuộc thi.

12.14.

Những thuật ngữ được dùng trong Thể lệ này chỉ liên quan đến cuộc thi này.

12.15.

Tất cả những vấn đề tranh cãi liên quan đến cuộc thi này sẽ được điều chỉnh trên cơ sở pháp luật hiện hành của Liên Bang Nga.