Kampanya şartları

Herb Hunters yarışma Kuralları («Kurallar» olarak anılacaktır).

1.

Temel hükümler

1.1.

Yarışmanın organizatörü, Siberian Health International LLC’dir.

Şirket verileri:
INN: 5407953006
OGRN: 1165476080362
Adres: 630004, Novosibirsk şehri, Lenina sok. No 48, kat 4, ofis 64

1.2.

Yarışmanın düzenleneceği ülkeler — Rusya, Azerbaycan, Belarus, Bulgaristan, Vietnam, Almanya, Hindistan, İspanya, Kazakistan, Kırgızistan, Meksika, Moldova, Moğolistan, Polonya, Sırbistan, Slovakya, ABD, Tacikistan, Türkiye, Özbekistan, Ukrayna ve Çek Cumhuriyeti.

1.3.

Yarışma organizatör tarafından İnternet’teki web sitesinde (etki alanında) düzenlenmektedir: http://herbhunters.ru/. Yarışmanın düzenleneceği platform (katılım başvuruları, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların ilan edilmesi için) http://herbhunters.ru/ web sayfasıdır.
Yarışmanın organizatörlerine sorular opp@sibvaleo.com e-posta adresinden ulaştırılabilir.

1.4.

Yarışmanın toplam süresi (katılım süresi, kazananı belirleme ve/veya ilan edilme süresi dahil olmak üzere): başlangıç tarihi 1 Nisan 2017 saat 00:01, bitiş tarihi 5 Haziran 2017 saat 23:59 (Moskova yerel saati). İşbu yarışmanın Kurallarında belirtilen tüm süreler aksi belirtilmedikçe Moskova yerel saatine göre hesaplanmaktadır.
Katılım süresi 1 Nisan 2017 tarihinde saat 00:01’de başlayıp 15 Mayıs 2017 tarihinde saat 23:59’da tamamlanmaktadır.
Kazananların ilan edilme tarihi: 5 Haziran 2017. Kazananların ilan edilme saati: 14:00 ile 23:59 saatleri arasında.

1.5.

İşbu Kurallar, Yarışmaya katılabilecek şahısları yarışma görevinin özünü, ödül miktarını ve şeklini, yarışma sonuçlarının ilan edilme prosedürünü ve sürelerini, ayrıca yarışma görevinin öngördüğü sonuçların elde edilmesi için sunulan ödül teslimat prosedürünü ve sürelerini belirlemektedir.

1.6.

Yarışma kazananının belirlenmesi rastgele (olasılıklı) olarak değil, işbu Kuralların doğrultusunda organizatör tarafından gerçekleştirilir.
İşbu Yarışma, piyango veya riske dayalı bir oyun değildir.

2.

Yarışmanın katılımcıları

Yarışmaya Rusya Federasyonu veya başka bir ülkenin sınırları içinde ikamet eden reşit ve salahiyetli bir vatandaş katılabilir.
Katılımcı sayısı sınırlı değildir.

3.

Yarışmaya katılabilmek için yapılması gerekenler

3.1.

Katılım şartlarını dikkatli bir şekilde inceleyip yarışmanın düzenlendiği web sitesi üzerinden gerekli eylemleri gerçekleştirerek kabul etmek:
— testi geçmek,
— yarışma şartları doğrultusunda yaratıcılık görevini yapmak,
— test ve yaratıcılık görev sonuçlarının web sitesinde mevcut olan yöntemlerinden herhangi biri ile paylaşılmasını (repost’u) yapıp web sitesinde listelenen sosyal ağlara yerleştirmek.

3.2.

İşbu Kuralların 7. bölümünde belirtilen şartlar doğrultusunda yaratıcılık görevini gerçekleştirmek.

3.3.

Yarışma şartlarını yerine getiren katılımcının yapması yasak olanlar:

3.3.1.

Kayıtlı olan başka bir katılımcıya ait kullanıcı adı ve şifreyi kullanmak; bu husus organizatörün veya başka kullanıcıların katılımcının kimliği ile ilgili yanılmalarına yol açabilir;

3.3.2.

Kendisi ve yaşı ile ilgili doğru olmayan bilgiler sunmak;

3.3.3.

Aşağıdakilere benzer bilgileri ve malzemeleri yüklemek ve yayınlamak:

 • devlet sırrı olan veya yasa tarafından korunan diğer gizli bilgileri (üçüncü şahısların özel hayatına dair bilgiler dahil olmak üzere);

 • terörizm veya diğer yasadışı faaliyetlere çağrıları içeren, kamuya terörizmi ve/veya diğer yasadışı faaliyetleri gerekçelendiren bilgileri, diğer aşırılıkçı malzemeleri;

 • pornografi, şiddet, zulüm veya yasa dışı eylem öğelerini içeren bilgileri;

 • inananların dini duygularını rencide eden bilgileri;

 • reşit olmayan şahısların, hayatları ve/veya sağlıkları için tehlikeli olan durumlarda bulunma unsurları, tütün ve/veya alkol kullanım unsurlarını içeren bilgileri;

 • kışkırtıcı, kaba, hakaret edici veya agresif doğası olan, ahlaki ve etik normlara aykırı olan, web sitesine ve/veya organizatör ile kendisine bağlı şahıslara zarar verebilecek bilgileri;

 • telif hakları, fikri mülkiyet hakları ve münhasir hakları dahil olmak üzere üçüncü şahısların haklarını ihlal eden, organizatöre, kendisine bağlı olan ilgili şahıslara ve/veya elemanlarına karşı hakaretler veya yapıcı olmayan eleştiriler içeren bilgiler;

 • vatandaşların ve tüzel kişilerin diğer hak ve menfaatlerini, Rusya Federasyonu mevzuatı veya kamu ahlakını ihlal eden bilgileri;

3.3.4.

Üçüncü şahısların fikri mülkiyeti olan nesneleri yasa dışı olarak kullanmak;

3.3.5.

Narkotik ve psikotrop maddelerin kullanım/ üretim/dağıtım propagandasını içeren metinleri ve görüntüleri yerleştirmek.

4.

Yarışmanın ödül fonu

4.1.

Yarışmanın ödül fonu: Rusya Federasyonu’nun Altay Bölgesine 10 turistik seyahat.

5.

Yarışma katılımcısının hakları ve yükümlülükleri:

5.1.

Katılımcı hakları

5.1.1.

Yarışma Kuralları hakkında bilgi sahibi olmak.

5.1.2.

İşbu Kurallarda belirtilen şekilde Yarışmaya katılmak.

5.1.3.

Kurallar doğrultusunda yarışmanın kazananı olarak ilan edildiği durumda katılımcının ödülün kendisine verilmesini talep etmek.

5.1.4.

Yarışma Kurallarındaki değişiklikler ile ilgili bilgi edinmek.

5.1.5.

Her bir katılımcı sınırsız sayıda görev yerleştirebilir. Ancak bir katılımcının yerleştirdiği görevlerin sayısına bakılmaksızın işbu Kurallarda belirtilen ödüllerden tek bir ödül elde edebilir. İkinci ve bir sonraki her görevini yerleştirebilmek için katılımcı, işbu Kuralların 7. maddesinde belirtilen tüm eylemleri tekrardan gerçekleştirmelidir.

5.2.

Katılımcının yükümlülükleri

5.2.1.

İşbu Kurallarda yer alan ve katılımcı ile alakası olan tüm eylemleri gerçekleştirmek.

5.2.2.

Yarışmanın kazananı seçilen katılımcı ödül hakkının gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm eylemleri yarışmanın Kurallarında belirtilen süreler içinde yapmalıdır.

5.2.3.

Yarışmanın gerçekleştirilmesi ve ödülün sunulma amacı ile ve yarışma hakkında tanıtım bilgilerinin yayılması sırasında süre ve bölge sınırlanması ve herhangi bir ücret ödeme talebi olmaksızın organizatöre katılımcının görüntüsünü, bireysel verilerini, fotoğraflarını, mülakatlarını veya yarışmaya katılımı ile alakalı olan diğer malzemeleri kullanma hakkını vermeli.

5.3.

Katılımcının yapması yasak olan eylemler

5.3.1.

Kendisi ve yaşı hakkında yanıltıcı bilgiler sunmak;

5.3.2.

Aşağıdakilere benzer bilgileri ve malzemeleri yüklemek ve yayınlamak:

 • devlet sırrı olan veya yasa tarafından korunan diğer gizli bilgileri (üçüncü şahısların özel hayatına dair bilgiler dahil olmak üzere);

 • terörizm veya diğer yasadışı faaliyetlere çağrıları içeren, kamuya terörizmi ve/veya diğer yasadışı faaliyetleri gerekçelendiren bilgileri, diğer aşırılıkçı malzemeleri;

 • pornografi, şiddet, zulüm veya yasa dışı eylem öğelerini içeren bilgileri;

 • inananların dini duygularını rencide eden bilgileri;

 • reşit olmayan şahısların, hayatları ve/veya sağlıkları için tehlikeli olan durumlarda bulunma unsurları, tütün ve/veya alkol kullanım unsurlarını içeren bilgileri;

 • küfür içeren içerikleri

 • vatandaşların ve tüzel kişilerin diğer hak ve menfaatlerini, Rusya Federasyonu mevzuatı veya kamu ahlakı gereksinimlerini ihlal eden bilgileri.

5.3.3.

Yarışmaya katılmak üzere birden fazla profil kaydetmek (yarışmaya ikili katılım).

5.4.

Paragraf 5.3’te belirtilen herhangi bir yasağın ihlali katılımcının diskalifiyesine yol açar.

6.

Yarışma organizatörünün hakları ve yükümlülükleri:

6.1.

Organizatörün hakları:

6.1.1.

Yarışmayı işbu Kurallar doğrultusunda düzenlemek.

6.1.2.

İşbu Kurallar doğrultusunda yarışmanın kazananı kabul edilen katılımcıya ödülünü teslim etmek.

6.1.3.

Rusya Federasyonu’nda yürürlükte olan vergi ve harçlar mevzuatına uygun olarak vergi ajanı işlevlerini yerine getirmek.

6.2.

Organizatörün hakları:

6.2.1.

Yarışma organizatörü işbu Kuralların ve Rusya Federasyonu mevzuatının öngördüğü haklardan yararlanmaktadır.

6.2.2.

İşbu Kurallarda öngörülen eylemleri, gereksinimleri ve yükümlülükleri yerine getirmeyen katılımcıya ödül vermeyi reddetmek.

6.2.3.

İşbu Kurallarda belirtilen şartlara uymayan katılımcıya ödül vermeyi reddetmek.

6.2.4.

Organizatör kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir sebep göstermeden sunulan herhangi bir görevin yarışmaya katılmasına izin vermeyebilir.

6.2.5.

Diskalifiye kararlarına karşı yapılan itirazlar organizatör tarafından dikkate alınmamaktadır.

6.2.6.

Organizatör mevzuata aykırı olan çalışmaları yerleştiren katılımcılar ile ilgili bilgileri kanun uygulayıcısı organlara aktarma hakkını saklı tutar.

6.2.7.

Organizatör tek taraflı olarak işbu Kurallarda değişiklikler yapma (Rusya Federasyonu Medeni Kanun’un 1058 no’lu maddesine uygun olarak) hakkına sahiptir. Söz edilen değişiklikler işbu Kuralların 1.3 paragrafında belirtilen web sitesinde yayınlanacaktır.

7.

Yarışmanın düzenleme prosedürü

7.1.

Yarışma katılımcıları işbu Kuralların 1.3 paragrafında belirtilen web sitesinde (bundan sonra – Web sitesi) aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmelidir:

 • Beş soruyu cevaplayarak testi geçmek;

 • «Katılmak istiyorum» linkini tıklamak;

 • Aşağıda sunulan ifadenin devamı olacak bir metni (şiir veya nesir) yazma yoluyla yaratıcılık görevini hazırlamak: «I’m going to Siberia for herbs». Metin İngilizce yazılmış olmalı ve karakter limitini (boşluklar ile birlikte 250 karakter) geçmemelidir. «I’m going to Siberia for herbs» ifadesi 250 karakterlik limite dahil değildir;

 • Doldurulması zorunlu olan alanlara kişisel verileri girmek (soyadı, adı, baba adı (varsa), telefon numarası, e-posta adresi), yarışma şartlarını kabul ettiğine dair işaretleyiciyi koymak;

 • Yaratıcılık görevini tamamladıktan ve alanlara kişisel verileri girdikten sonra web sitesinde sunulan araçların yardımı ile test sonuçlarının ve yaratıcılık görevinin paylaşımını (repost) yapmak;

 • Bu durumda gereken alanlara e-posta adresini, soyadını, adını ve (varsa) baba adını giren katılımcının belirlediği e-posta adresine yarışmaya katılımının devam etmesini sağlayacak kişiselleştirilmiş bir link gönderilecektir. Katılımın devamını sağlayan kişiselleştirilmiş link işbu Kuralların 1.4 paragrafında belirtilen süre boyunca geçerli olacak. Yapılması ertelenmiş olan yaratıcılık görevini tamamlayan bir katılımcı için sözü edilen görevinin paylaşımını (repost) yapma zorunluluğu geçerli kalacaktır.

7.2.

Katılımcıların paylaşımları gerçekleştirdikleri tüm çalışmaları iki iş günü (organizatörün çalışma rejimine dayalı olarak) içinde zorunlu moderasyon işleminden geçecektir.

7.3.

Moderasyon işleminden geçmeyen çalışmalar yarışmaya katılamayacaktır.

7.4.

İntihal (yaratıcılık görevini yaparken başkalarına ait olan fikirlerin kullanılması) hoş görülmemek ile birlikte çalışmanın diskalifiye edilmesine yol açabilir.

7.5.

Yarışmanın sonuçlarına göre kazananların belirlenmesi 1.4 paragrafında «Kazananları ilan etme süresi» olarak adlandıran süre içinde gerçekleştirilecektir. Kazananlar, organizatörün çalışanlarından oluşan jüri (bundan sonra – Jüri) kararı ile seçilecekler.

7.6.

Jüri, şirket müdürü olan organizatörün «Herb Hunters yarışma jürisinin oluşumu ve faaliyetleri hakkında» adlı emri doğrultusunda oluşturulmaktadır. Emirde Jürinin üye sayısı, Jüri başkanı ve oylama prosedürü belirlenmektedir.

7.7.

Jüri oturum/oylama sonuçları ilgili protokolde kaydedilerek Herb Hunters yarışma belgelemesinin ayrılmaz bir parçası sayılacaktır. Yarışmanın Jürisi tarafından gerçekleştirilecek olan kazananlar seçimi öznel olabilmenin yanı sıra tartışmaya kapalıdır.

7.8.

Metinleri yazanlar işbu Kuralların 7. bölümünde belirtilen şartları yerine getirmeleri durumunda Jüri kararı ile yarışmanın kazananları kabul edilebilir. İşbu Kurallar ile yarışmanın on kazananına sunulacak olan on adet ödül (her bir kazanana birer ödül sunulacak) öngörülmektedir. Katılımcı sayısının 10 kişiden az veya 10 kişiden fazla olması durumlarında 7. bölümde belirtilen şartları yerine getiren katılımcı sayısı 10 kişiden fazla olmazsa seçilecek olan kazanan sayısı da 10 kişiden az olabilir.

7.9.

Yarışmanın sonuçları nihai ve kesin olup tekrardan değerlendirmeye tabi değildir. Aşağıdaki durumlar hariç:

 • yarışma sonuçları ilan edildikten sonra kazananın yarışma süresince yarışmaya katılma düzeninin ve kurallarının ihlallerinin organizatör tarafından fark edilmiş olup açığa vurulması;

 • kazananın ödülü elde edebilmesi için işbu Kuralların öngördüğü gerekli eylemlerin yerine getirilmemesi veya işbu Kuralların 9.3.6. paragrafı uyarınca ödülün reddi.

Sözü edilen durumlarda Jüri işbu Kuralların 7.6 paragrafında belirtilen şartlara göre yarışmaya katılan toplam kişi sayısından ek kazananı (kazananları) seçecektir.

7.10.

Yarışma sonuçlarının ilanı işbu Kuralların 1.4 paragrafında belirtilen süreler içinde ve işbu Kuralların 8. bölümünde belirtilen şekilde gerçekleştirilir.

7.11.

Yarışmanın tüm katılımcıları yarışmaya katılımları ile alakalı olan tüm giderlerini (sınırlama olmaksızın İnternete erişime dair giderler dahil olmak üzere) karşılayacaklar.

8.

Yarışmanın kazananlarını bilgilendirme düzeni

8.1.

Yarışmanın kazananları işbu Kuralların 7. bölümünde belirtilen şartlar doğrultusunda gerçekleştirilir.

8.2.

Yarışmanın kazananı kazanan olarak seçildiğine dair işbu Kuralların 1.4 paragrafında belirtilen süreler içinde Web sitesinde yapılacak duyuru yoluyla bilgilendirilecektir.

8.3.

Organizatör kazanan olarak seçilecek olan katılımcıya, yarışmaya katılmak üzere belirttiği e-posta adresine mesaj iletecektir. Cevap olarak yazılacak olan mektupta Katılımcı organizatöre aşağıdaki bilgileri (bunlarla sınırlı olmamak üzere) bildirecektir: soyadını, adını ve (varsa) baba adını, kayıt adresini, Rusya Federasyonu’nda veya başka bir ülkede olan ikamet adresini, e-posta adresini ve telefon numarasını. Bildirilecek olan soyadı, adı ve (varsa) baba adı 1.3. paragrafında sözü edilen katılımcı hesabındaki (profilindeki) verilere uymalıdır. Katılımcı cevap mektubunu organizatöre, organizatörün elektronik iletişim kanalları üzerinden katılımcıyı kazanan olduğuna dair bilgilendirdiği günden itibaren bir takvim haftası içerisinde ulaştırmalıdır. Katılımcının organizatöre bildirecek olan herhangi kişisel verileri hiç bir üçüncü şahsa sunulmayacaktır.

8.4.

7. bölümünde yer alan yarışma Kurallarının ve şartlarının yerine getirilmiş olduğunu kontrol ettikten sonra organizatörün temsilcisi kazananın e-posta adresine ödülü almak üzere atılacak adımlar konusunda bilgileri ulaştıracaktır. İşbu Kuralları ihlal eden katılımcıya (kazanana) ödül sunulmamaktadır.

8.5.

Organizatör yarışmanın Kurallarını ve şartlarını ihlal eden katılımcılara herhangi bir bildirim yapmakla yükümlü değildir.

8.6.

Yarışma kazananı ödül elde etmek üzere sunduğu bilgilerin doğruluğu ve güncelliğinden sorumludur.

9.

Ödül teslimi prosedürü

9.1.

Ödül; bedeli organizatör tarafından ödenecek Rusya Federasyonu’nun Altay Krayı Altay bölgesine 1 Temmuz 2017 ile 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenecek ve 1 (bir) hafta sürecek olan turistik seyahat.

9.2.

Seyahatin kesin tarihleri sadece organizatör tarafından belirtilir. Organizatör tarafından belirtilen seyahat tarihleri tartışmaya ve değiştirmeye tabii değildir.

9.3.

Seyahatin içerdikleri:

9.3.1.

Kazananın Rusya Federasyonu’nda ikamet ettiği yerden Novosibirsk şehrine kadar bilet bedellerinin tazminatı veya Rusya Federasyonu’nun dışında ikamet eden kazananlar için Rusya Federasyonu’na giriş yaptıkları noktadan Novosibirsk şehrine gidiş-geliş masrafları (yol masrafları limiti 30 000 Ruble). Yol masraflarının 30 000 Rublelik limiti aştığı taktirde kazanan ortaya çıkacak olan ücret farkını kendi ödeyecektir. Bunun yanı sıra kazanan yol masraflarının tümünü ödeyecek, organizatör ise kazananın biletleri ve biletlerin satın alımını teyit eden belgeleri ibraz etme şartı ile bilet bedellerinin tazminatını nakit olarak sunacaktır. Sözü edilen tazminat kazananların turistik seyahatler sırasında konaklayacakları yere doğru transferi gerçekleştirmek üzere toplanacakları zamanda ödenecektir.

9.3.2.

Kazananların Novosibirsk şehrinden turistik seyahatleri sırasında konaklyacakları yere (Altay Krayı Altay bölgesi) kadar transfer (ulaştırma hizmeti).

9.3.3.

Altay eyaleti Altay Bölgesinde yer alan «Печки-Лавочки» («Peçki-Lavoçki») otelinde tek veya iki kişilik konaklama (müsait olan oda sayısına bağlı olarak).

9.3.4.

Turistik seyahatin sırasında üç öğün yemek programı.

9.3.5.

Altay Cumhuriyeti ve Altay Krayı’ndaki kasabalar üzerinde dört farklı bir-iki günlük gezi (yaşam koşulları benzer olan otellerde konaklamalı).

9.3.6.

Sibirya’da (Altay Krayı) yetişen tıbbi bitkileri uzmanın katılımı ile inceleme amaçlı günlük (geliş ve gidiş günleri ve hafta sonları hariç) olarak organize edilen geziler (Altay Krayı Altay Bölgesinde bulunan «Peçki-Lavoçki» otelinin sınırları dışında).
1. not Fizyolojik özelliklerinden (akut veya kronik hastalıklar, kas-iskelet sistemi veya benzer bozuklukları) dolayı turistik seyahatinden tam anlamı ile faydalanamayan yarışma kazananı ödülünü üçüncü şahsa verme hakkına sahip değildir. Bu tür durumlarda kazanan ödürünü reddetimiş sayılacaktır. 2. not Kazananın turistik seyahati sırasında davranış kuralları, hakları ve yükümlülükleri organizatörün düzenleyeceği ayrı bir belgede belirtilerek seyahatin başlama tarihinden birkaç gün önce kazanana ulaştırılmış olacaktır.
3. not Seyahat süresince sağlık sigortası, kaza sigortası, ayrıca her türlü hayat, sağlık veya medeni sorumluluk sigorta poliçeleri ile temin edilme sorumluluğu bizzat ödülün alıcılarına (kazananlara) aittir. Seyahat süresince organizatör ödülün alıcılarının (kazananların) hayatlarından ve sağlıklarından sorumlu tutulamaz.

9.4.

Ödülü teslim alabilmek için kazanan organizatöre Altay Krayı Altay Bölgesinde yerleşmiş olan «Peçki-lavoçki» otelinde konaklama yerinin ayırtılması için gereken tüm bilgileri vermelidir: pasaport verileri, vize verileri (kazananın Rusya Federasyonu topraklarına giriş yapmak için vize alması gereken bir ülkenin vatandaşı olduğu durumlarda).

9.5.

Organizatör telefon veya e-posta adresi gibi iletişim bilgilerinin olmadığı veya belirtilen e-posta veya telefondan iletişim kurma girişimlerine 5 (beş) iş günü boyunca geribildirimin olmadığı kazananlar ile ilgili Jüri kararlarını iptal etme ve işbu Kuralların 7.9 paragrafı doğrultusunda yerine başka bir katılımcıyı kazanan tayin etme hakkını saklı tutar.

9.6.

Rusya Federasyonu’na vize alımı, sigorta ve 9.3 paragrafında sayılan giderler hariç tüm diğer giderler organizatöre değil, kazanana aittir.

9.7.

Ödül paraya dönüştürülemez.

9.8.

Organizatör Rusya Federasyonu mevzuatı doğrultusunda vergi ajansı yükümlülüklerini üstlenir. RF mevzuatına göre kuruluşlardan bir vergi dönemi boyunca alınan (ürün, iş veya hizmet tanıtımı amacı ile düzenlenen yarışmaların, oyunların ve başka etkinliklerin kapsamında elde edilen hediyeler, kazançlar ve ödüller dahil olmak üzere) ve 4 000 Rubleyi aşmayan gelirlerden gerçek kişi gelir vergisi alınmamaktadır (madde 217 paragraf 28, Rusya Federasyonu Vergi Kanunu). İşbu yazı ile organizatör, ödüllendirilmiş olan katılımcıları, düzenlenen yarışmanın kapsamında elde ettikleri gelirler hakkında vergi organlarına bilgiler sunma ve gerçek kişi gelir vergisi tevkifatı ve ödeme konularında vergi ajansı yükümlülüklerini üstlendiğini bilgilendirmektedir. Yarışmaya katılan ve işbu Kuralları kabul ederek kazanan olarak seçilen katılımcılar organizatörün yukarıda sözü edilmiş yükümlülüğü ile ilgili uygun olarak bilgilendirilmiş sayılmakla birlikte organizatöre, vergi organlarına kazananların yarışma kapsamında elde ettikleri gelirler ile ilgili bilgileri arz etmek ve gerçek kişi gelir vergisini ödemek üzere hazırlanacak olan belgelerin düzenlenmesi için tüm gerekli bireysel verileri sunmakla yükümlülerdir.

10.

Katılımcıları yarışmanın süresi ve düzenleme prosedürü hakkında bilgilendirme yöntemi ve prosedürü:

Yarışma katılımcılarının ve potansiyel katılımcıların katılım şartları ile ilgili bilgilendirilmesi işbu Kuralların 1.3 paragrafında belirtilen Web sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir.

11.

Yarışmaya katılımın iyi niyetliği. Kazananın reddi.

11.1.

Katılımcıların, yarışmaya hileli veya organizatörün takdirine göre uygunsuz olan diğer yöntemlerin kullanımı ile katılımı yasaktır. Bu yöntemlerin arasında (bunlarla sınırlı olmamak üzere): botların ve başkalarına ait olan oturumların kullanımı, başka kullanıcılara veya katılımcılara ödüller veya başka teşvikler teklif etme. Kazanan statüsünü elde eden katılımcılara yarışmaya katılım haklarının mevcudiyeti ve Kurallara uyum konularında denetler uygulanacaktır.

11.2.

Kazanan 8.3 paragrafında belirtilen bilgileri sunmayı reddettiği, organizatörün kazanan ile 5 gün boyunca irtibata geçemediği veya kazananın Kuralları ihlal ettiği durumlarda organizatör böyle bir kazananı diskalifiye etme ve ödül vermeyi reddetme hakkına sahiptir.
Kazananın diskalifiye olması durumunda organizatör kendi takdiri doğrultusunda işbu Kuralların 7.9 paragrafına göre yarışmanın kazananı olarak başka bir katılımcıyı seçerek ödülü ona verebilir.
Kazanan, organizatörün ve tayin ettiği şahısların herhangi bir zamanda kendi takdirleri doğrultusunda, kazanan tarafından organizatörün talep ettiği evrakların, bilgi malzemelerinin veya başka herhangi belgelerin sunulması sonucunda belirtilen, tespit edilen veya elde edilen ve katılımcının Kuralları ihlal ettiğini gösteren (veya böyle bir olasılığın olduğunu gösteren) herhangi bilgilerin temelinde kazananı diskalifiye edebileceklerini kabul eder.

11.3.

Yarışma katılımcısı ödülünü ve ödül teslimatı ile ilgili tüm haklarını ve yükümlülüklerini organizatöre e-posta yolu ile ilgili bir mektup göndererek veya turistik seyahatin başlama tarihinde Novosibirsk şehrine gitmeyerek reddedebilir. Bu durumda organizatör kendi takdirine bağlı olarak ödülü elden çıkarma hakkına sahiptir. Ödülü reddetmiş olan bir yarışma kazananı sonradan organizatörden ödülünü tekrar isteme hakkına sahip değildir. Teslim alınmamış ödüller ile ilgili şikayetler kabul edilmeyecektir.

12.

Diğer şartlar

12.1.

Organizatör yarışma ile ilgili ek bilgileri yerleştirme hakkını saklı tutar.

12.2.

Yarışmaya katılarak katılımcı organizatörün sosyal ağdaki web sayfasında bulunan katılımcının yaratıcılık görevine ve test sonuçlarına üçüncü şahısların (herhangi İnternet kullanıcılarının) erişimini engelleme ve üçüncü şahısların katılımcı için istenmeyen eylemlerde bulunmalarını önleme imkanlarına sahip olmadığını, ayrıca üçüncü şahısların bulunabilecekleri eylemlerden ve katılımcının kişiliğine, sağlığına ve itibarına (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) verilebilecek herhangi zararlardan sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Ayrıca yarışmaya katılım, katılımcının organizatöre hiçbir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir ücret ödemeden katılımcıya ait çalışmaların sonuçlarını (yaratıcılık görevini) reklamcılık ve/veya başka bir amaç ile kullanmasına muvafakat ettiği anlamına gelir. Organizatör katılımcıya ait çalışmaların sonuçlarını (yaratıcılık görevini) kullanırken yarışma katılımcısının adını belirtmekle yükümlüdür.

12.3.

Organizatör, katılımcının bilgisayarının bağlı olduğu İnternet servis sağlayıcısının veya telefon şebeke operatörünün teknik arızalarından ve katılımcının bilgisayarının bağlı olduğu İnternet veya telefon bağlantısı operatörünün eylemlerinden/eylemsizliklerinden sorumlu tutulamaz.

12.4.

Yarışmanın bilgisayar virüslerinin, İnternet arızalarının, defektlerin, manipulasyonların, yetkisiz müdahalenin, sahteciliğin, teknik sorunların yol açtığı veya organizatör tarafından kontrol edilemediği ve yarışmanın gerçekleşmesini, güvenliğini, adaletini, bütünlüğünü veya uygun bir şekilde yürütülmesini bozan veya etkileyen nedenler dahil olmak üzere herhangi bir sebepten dolayı planlandığı gibi yürütmesi mümkün olmadığı durumlarda organizatör kendi takdirine bağlı olarak yarışmayı iptal edebilir, sonlandırabilir, değiştirebilir, geçici olarak durdurabilir veya bu yarışmanın katılımcılarının yaratıcılık görevleri ile ilgili herhangi sonuçlarını geçersiz ilan edebilir.

12.5.

Organizatörün yarışmanın yürütülmesi ile ilgili olan tüm konularda aldığı kararlar nihai olmakla birlikte tartışmaya tabii değildir.

12.6.

Yarışmaya katılan katılımcı organizatöre ve organizatörün yarışmanın yürütülmesini sağlayan ortaklarına (Kuralların sadece bu paragrafında tüm bu şahıslar «Organizatör» olarak adlandırılacaklar) sunmuş olduğu kişisel verilerinin sadece bu yarışmanın amaçları için ve Rusya Federasyonu mevzuatı doğrultusunda işlenmesi, yani toplanması, sistemleştirilmesi, birikimi, depolanması, kesinleştirilmesi (yenilenmesi, değiştirilmesi), kullanımı, bloke edilmesi, yok edilmesi) için, ayrıca kişisel verilerinin ve yarışmanın kazananı olduğuna dair bilgilerin işbu Kuralların 8.2 paragrafına uygun olarak yerleştirilmesi için muvafakat eder.
Katılımcı, kişisel verilerinin işlenmesi için muvafakatını özgür, belirli, bilgili ve bilinçli olarak vermektedir. Kişisel verilerin işlenmesi için muvafakat katılımcı tarafından yarışmanın tüm süresi ve yarışma tamamlandıktan sonra 5 (beş) yıllık süre için verilir.

12.7.

Katılımcı herhangi bir zamanda kişisel verilerinin işlenmesi için muvafakatını organizatöre taahhütlü mektubu (teslimat makbuzlu) gönderme yoluyla geri çekebilir. Katılımcılar 27 Temmuz 2006 tarihli «Kişisel Veriler Hakkında» (РФ № 152-ФЗ) Federal Kanununda («Kişisel Veriler Hakkında» Kanunu olarak anılacaktır) kişisel veri sahipleri için öngörülen diğer haklara sahiplerdir. Kişisel verilerinin işlenmesi için muvafakatını geri çeken katılımcının yarışmaya katılımı otomatik olarak iptal edilir ve ödül alması imkansız kılınır.

12.8.

Organizatör kazanana/katılımcıya sözü edilen ödülü sunmaktan vazgeçme, ödülün kişisel verilerin işlenmesi için muvafakat katılımcı tarafından geri çekilmeden önce teslim edildiği durumlarda ise ödülün iadesini (nakit eşdeğeri olarak) talep etme hakkına sahiptir. Kişisel verilerin işlenmesi organizatör tarafından «Kişisel Veriler Hakkında» Kanununun doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

12.9.

Katılımcının herhangi güncel olmayan (yanlış) ve/veya kesin olmayan (hatalı) kişisel verilerin sunulması veya kişisel verilerin sunulmaması organizatörü ödül sunma yükümlülüğünü ortadan kaldırır ve katılımcının otomatik olarak yarışmadan diskalifiye olmasına yol açar.

12.10.

İşbu Kurallarda kullanılan terimler münhasıran bu yarışma ile alakalı olarak kullanılmaktadır.

12.11.

İşbu yarışma ile ilgili tüm anlaşmazsızlıklar geçerlilikteki Rusya Federasyonu mevzuatı temelinde çözülmeye tabiidir.