Uslovi akcije

Pravila održavanja konkursa «Herbs Hunters» (dalje — Pravila).

1.

Osnovne odredbe

1.1.

Organizator konkursa je Siberian Health International LLC.

Podaci:
PIB: 5407953006
Matični broj: 1165476080362
Adresa: 630004, Novosibirsk, Lenjina 48, 3. sprat, prostorija 64.

1.2.

Teritorija na kojoj se održava konkurs — Rusija, Azerbejdžan, Belorusija, Bugarska, Vijetnam, Nemačka, Indija, Španija, Kazahstan, Kirgistan, Meksiko, Moldavija, Mongolija, Poljska, Srbija, Slovačka, SAD, Tadžikistan, Turska, Uzbekistan, Ukrajina i Češka.

1.3.

Konkurs sprovodi organizator na globalnoj internet mreži na sajtu (domenu): http://herbhunters.ru/. Platforma za održavanje konkursa (za prijave, ocenjivanje prijava, objavljivanje rezultata) je web stranica http://herbhunters.ru/.
Organizatorima konkursa možete postavljati pitanja na mejl opp@sibvaleo.com.

1.4.

Period održavanja konkursa (uključujući rok za učešće, rok za određivanje i/ili proglašenje pobednika): počinje 1. aprila 2017. godine u 00:01 i završava se 5. juna 2017. godine u 23:59 po moskovskom vremenu (uključujući). Svi rokovi koji su navedeni u Pravilima datog konkursa se računaju po moskovskom vremenu, ukoliko nije naknadno označeno drugačije. Učešće počinje 1. aprila 2017. godine u 00:01 i završava se 15. maja 2017. godine u 23:59. Rok za proglašenje pobednika: 5. jun 2017. godine. Vreme proglašenja pobednika: u periodu od 14:00 do 23:59.

1.5.

Data Pravila definišu krug ljudi na koje se odnosi Konkurs, suštinu konkursnog zadatka, veličinu i formu nagrade, pravila i rok za objavljivanje rezultata konkursa, a takođe i pravila i rok za dobijanje nagrada za postignute rezultate, koje predviđa konkurs.

1.6.

Određivanje pobednika konkursa — dobitnika nagrade, izbor dobitnika se ne vrši slučajno, već ga organizator bira oslanjajući se na Pravila.
Konkurs nije lutrija ili neki drugi oblik igre na sreću.

2.

Učesnici konkursa

Na konkursu može učestvovati bilo koji punoletni građanin, koji nije lišen sposobnosti i koji živi na teritoriji Ruske Federacije ili na teritoriji druge države.
Broj učesnika nije ograničen.

3.

Za učešće na konkursu je neophodno

3.1.

Pažljivo proučiti uslove učešća na konkursu i prihvatiti ih tako što ćete izvršiti određene aktivnosti na sajtu na kome se održava konkurs:
— proći testiranje,
— uraditi stvaralački zadatak u skladu s uslovima konkursa,
— objaviti ponovo (repostovati) rezultate testa i stvaralačkog zadatka koristeći bilo koji način koji je dostupan na sajtu i postaviti na onim društvenim mrežama, koje su nabrojane na sajtu.

3.2.

Uraditi stvaralački zadatak u skladu s uslovima koji su izloženi u odeljku 7 datih Pravila.

3.3.

Učesniku konkursa prilikom ispunjavanja uslova konkursa je zabranjeno da:

3.3.1.

Koristi korisničko ime i šifru drugog registrovanog korisnika, jer može da dovede u zabludu koja se odnosi na ličnost učesnika, organizatora ili druge korisnike;

3.3.2.

Lažira podatke o sebi, svom uzrastu;

3.3.3.

Postavlja bilo koje informacije i materijale koji:

 • sadrže podatke koji predstavljaju državnu ili drugu tajnu koja je zaštićena zakonom, uključujući i informacije o privatnom životu trećih lica;

 • sadrže pozive za izvršenje terorističkih ili drugih protivzakonitih aktivnosti ili javno opravdavaju terorizam i/ili ostale protivzakonite aktivnosti, ostale ekstremističke materijale;

 • sadrže elemente pornografije, a takođe i nasilje ili okrutnost, ili aktivnosti koje su protivzakonite;

 • vređaju religiozna osećanja vernika;

 • sadrže elemente u kome su maloletna lica u stanju koje je opasno po njihov život i/ili zdravlje, elemente korišćenja, pokazivanja duvana i/ili alkoholnih pića;

 • imaju provokativan, grub, uvredljiv i agresivan karakter, u suprotnosti su s moralnim i etičkim normama, mogu da pričine štetu sajtu i/ili organizatoru i drugim predstavnicima;

 • krše autorska, intelektualna prava, prava trećih lica; sadrže uvrede ili destruktivnu kritiku na račun organizatora, njegovih predstavnika i/ili njegovih saradnika;

 • krše ostala prava i interese građana i pravnih lica, zahteve zakonodavstva Ruske Federacije ili društveni moral;

3.3.4.

Nezakonito koristi objekte koji su intelektualna svojina trećih lica;

3.3.5.

Postavlja tekstove i prikaze koji propagiraju korišćenje/proizvodnju/širenje narkotika i psihoaktivnih supstanci.

4.

Nagradni fond konkursa

4.1.

Nagradni fond konkursa: 10 turističkih putovanja na teritoriju Altajskog kraja Ruske Federacije.

5.

Prava i obaveze učesnika konkursa:

5.1.

Prava učesnika

5.1.1.

Upoznavanje s Pravilima konkursa.

5.1.2.

Učestvovanje na konkursu u skladu s datim Pravilima.

5.1.3.

Zahtevanje nagrade u slučaju da je proglašeno da je učesnik pobednik konkursa u skladu s Pravilima konkursa.

5.1.4.

Dobijanje informacija o promenama u Pravilima konkursa.

5.1.5.

Svaki učesnik može da postavi neograničen broj radova. S tim što jedan učesnik bez obzira na broj objavljenih radova može da dobije samo jednu nagradu, koja je navedena u datim Pravilima. Kako bi postavio drugi i svaki naredni rad učesnik mora ponovo da izvrši sve aktivnosti koje su navedene u tački 7 datih Pravila.

5.2.

Obaveze učesnika

5.2.1.

Izvršavanje aktivnosti koje su navedene u datim Pravilima i koje se odnose na učesnika.

5.2.2.

Učesnik konkursa koji je proglašen za pobednika je u obavezi da izvrši sve aktivnosti u rokovima koji su određeni Pravilima konkursa kako bi ostvario svoje pravo na nagradu.

5.2.3.

Davanje organizatoru prava da koristi slike učesnika, njegove lične podatke, fotografije, intervjue ili ostale materijale o njemu koji su vezani za njegovo učešće na konkursu, u cilju održavanja konkursa i nagrađivanja, a takođe i prilikom reklamiranja konkursa na neograničeni vremenski period i bez ograničavanja teritorije, kao i bez isplate bilo kakvih nagrada.

5.3.

Učesniku je zabranjeno da

5.3.1.

Lažira podatke o sebi, svom uzrastu;

5.3.2.

Postavlja i objavljuje bilo koje informacije i materijale koji:

 • sadrže podatke koji predstavljaju državnu ili drugu tajnu koja je zaštićena zakonom, uključujući i informacije o privatnom životu trećih lica;

 • sadrže pozive za izvršenje terorističkih ili drugih protivzakonitih aktivnosti ili javno opravdavaju terorizam i/ili ostale protivzakonite aktivnosti, ostale ekstremističke materijale;

 • sadrže elemente pornografije, a takođe i nasilje ili okrutnost, ili aktivnosti koje su protivzakonite;

 • vređaju religiozna osećanja vernika;

 • sadrže elemente u kome su maloletna lica u stanju koje je opasno po njihov život i/ili zdravlje, elemente korišćenja, pokazivanja duvana i/ili alkoholnih pića;

 • sadrže nepristojnu leksiku;

 • krše ostala prava i interese građana i pravnih lica, zahteve zakonodavstva Ruske Federacije ili društveni moral.

5.3.3.

Registruje više od jednog profila za učešće na konkursu (duplo učešće na konkursu).

5.4.

Učesnik konkursa će biti diskvalifikovan ukoliko naruši bilo koju zabranu koja je navedena u tački 5.3.

6.

Prava i obaveze organizatora konkursa:

6.1.

Obaveze organizatora:

6.1.1.

Održavanje konkursa u skladu s datim Pravilima konkursa.

6.1.2.

U skladu s datim Pravilima uručiti nagradu učesniku koji je proglašen za pobednika.

6.1.3.

Izvršavanje funkciju poreznika u skladu sa zahtevima važećeg zakona o porezima RF.

6.2.

Prava organizatora:

6.2.1.

Organizator konkursa koristi sva prava koja predviđaju data Pravila i važeći zakoni RF.

6.2.2.

Odbijanje uručivanja nagrade učesniku koji nije ispunio aktivnosti, zahteve i obaveze, koje su predviđene datim Pravilima.

6.2.3.

Odbijanje uručivanja nagrade učesniku koji ne odgovara zahtevima navedenim u datim Pravilima.

6.2.4.

Organizator po svom nahođenju bez objašnjavanja razloga može da ne dozvoli da rad učestvuje na konkursu.

6.2.5.

Žalbe na odluku o diskvalifikovanju organizator ne razmatra.

6.2.6.

Organizator zadržava pravo da preda informacije o učesniku koji je postavio rad, a koje su protivzakonite, organima za zaštitu prava.

6.2.7.

Organizator ima pravo da jednostrano unosi u data Pravila promene (poštujući zahteve člana 1058 zakona RF) uz objavu takvih promena na sajtu, koji je naveden u tački 1.3 Pravila.

7.

Pravila održavanja konkursa

7.1.

Učesnik konkursa mora da izvrši sledeće aktivnosti koje su na sajtu, navedene u tački 1.3. datih Pravila (dalje — Sajt):

 • Prođe test, odgovori na pet pitanja;

 • Klikne na link «Učestvovati na konkursu»;

 • Izvrši stvaralački zadatak tako što će napisati tekst (poetski ili prozni) u nastavku fraze: «I’m going to Siberia for herbs». Tekst treba da bude napisan na engleskom jeziku i ne sme da prekorači limit (250 znakova s razmacima). Fraza «I’m going to Siberia for herbs» ne spada u limit od 250 znakova;

 • Popuni obavezna polja učesnika s kontakt podacima (prezime, ime, patronim (ukoliko postoji), broj telefona, lični mejl), štiklira da prihvata uslove konkursa;

 • Po završetku stvaralačkog zadatka i popunjavanja polja s kontakt podacima ponovo objavi (uradi repost) rezultate testa, a takođe i stvaralački zadatak, koristeći instrumente koji su predstavljeni na sajtu;

 • Učesnik ima mogućnost da nakon testiranja i ponovne objave (urađenog reposta) njegovih rezultata odloži izvršavanje stvaralačkog zadatka. U tom slučaju može da popuni polje s mejlom, prezimenom, imenom, patronimom (ukoliko postoji) i dobiće na navedeni mejl personalni link za nastavak učešća na konkursu. Personalni link za učešće će biti aktuelan samo u periodu učešća koji je naveden u tački 1.4 datih Pravila. U slučaju da odloži izvršavanje zadatka učesnik je i dalje u obavezi da izvrši ponovnu objavu (repost) stvaralačkog zadatka nakon izvršavanja.

7.2.

Svi radovi učesnika prolaze obaveznu proveru tokom dva radna dana (u skladu s radnim vremenom organizatora) nakon izvršavanja reposta.

7.3.

Radovi koji nisu prošli proveru ne mogu učestvovati na konkursu.

7.4.

Plagijat (korišćenje tuđih ideja za izvršavanje zadatka) nije poželjan i može dovesti do diskvalifikovanja rada.

7.5.

Određivanje pobednika nakon konkursa će se odvijati u roku koji je naveden u tački 1.4 kao «Rok za proglašenje pobednika». Određivanje pobednika će biti po odluci žirija koji se sastoji od saradnika organizatora (dalje — Žiri).

7.6.

Žiri se formira u skladu s naredbom kompanijinog direktora — organizatora «O stvaranju i radu žirija na konkursu «Herbs Hunters». U naredbi se navodi broj članova Žirija, određuje se predsednik Žirija i pravila glasanja. Rezultati većanja/glasanja Žirija su u skladu s odgovarajućim protokolom i neodvojiv su deo dokumentacije konkursa «Herb Hunters».

7.7.

Članovi Žirija konkursa mogu biti subjektivni prilikom biranja pobednika i izbor se ne razmatra.

7.8.

Autori tekstova uz poštovanje uslova, koji su navedeni u odeljku 7 datih Pravila, mogu biti proglašeni za pobednika po odluci Žirija. Data Pravila predviđaju deset nagrada za deset pobednika konkursa (po jedna nagrada — svakom pobedniku). Ukoliko je manje od deset učesnika ili više od deset učesnika, ali pri tom broj učesnika koji su ispunili uslove odeljka 7 nije viši od deset, onda broj pobednika može biti manji od deset.

7.9.

Rezultati konkursa su konačni i ne podležu razmatranju, osim u sledećim slučajevima:

 • kada organizator ustanovi nakon objavljivanja rezultata konkursa da je pobednik tokom održavanja konkursa narušio redosled i pravila učešća na konkursu;

 • kada pobednik odbije da izvrši aktivnosti koje su neophodne za dobijanje nagrade u skladu s datim Pravilima ili odbije nagradu u skladu s tačkom 9.3.6. datih Pravila.

U gore navedenim slučajevima Žiri po pravilima tačke 7.6 datih Pravila određuje dodatnog(e) pobednika(e) među ljudima koji su učestvovali u konkursu.

7.10.

Objavljivanje rezultata se vrši u roku koji je određen tačkom 1.4 datih Pravila i po redosledu odeljka 8 datih Pravila.

7.11.

Svi učesnici konkursa samostalno plaćaju sve troškove koji su vezani za učešće na konkursu (kao i troškove koji su vezani za pristup internetu).

8.

Pravila obaveštavanja pobednika konkursa

8.1.

Pobednik se određuje u skladu s uslovima koji su opisani u odeljku 7 Pravila.

8.2.

Obaveštavanje pobednika konkursa da je pobedio — na Sajtu se objavljuje pobednik u roku koji je utvrđen u tački 1.4 datih Pravila.

8.3.

Organizator šalje učesniku, koji je proglašen za pobednika, poruku na mejl koji je naveden. U povratnom mejlu Učesnik je u obavezi da da organizatoru sledeće podatke (uključujući, ali ne samo): svoje puno prezime, ime i patronim (ukoliko postoji), adresu registracije, adresu na teritoriji RF ili druge zemlje, mejl i kontakt telefon. Navedeno prezime, ime, patronim (ukoliko postoji) treba da odgovara profilu učesnika na sajtu koji je naveden u tački 1.3. Učesnik je u obavezi da pošalje organizatoru povratno pismo u toku kalendarske nedelje nakon što ga je organizator putem mejla obavestio da je pobedio. Sve lične informacije učesnika koje može da dobije, organizator neće davati trećim licima.

8.4.

Nakon proveravanja da li su data Pravila i uslovi konkursa navedeni u odeljku 7 ispoštovani, predstavnik organizatora šalje mejlom pobedniku informacije o daljim koracima za dobijanje nagrade. Nagrada se ne uručuje ukoliko učesnik (pobednik) konkursa ne poštuje data Pravila.

8.5.

Organizator nije u obavezi da šalje nekakve poruke učesnicima koji ne poštuju Pravila i uslove konkursa.

8.6.

Pobednik konkursa snosi odgovornost za tačnost i aktuelnost informacija koje je pružio i koje su neophodne za dobijanje nagrade.

9.

Pravila dobijanja nagrade

9.1.

Nagrada je plaćeno od strane organizatora turističko putovanje na teritoriji Altajskog kraja Ruske Federacije u trajanju od 1 (jedne) nedelje u periodu od 1. jula 2017. godine do 31. jula 2017. godine.

9.2.

Tačne datume putovanja određuje samo organizator konkursa. Datumi putovanja, koje je odredio organizator konkursa se ne ramatraju i ne mogu se promeniti.

9.3.

Putovanje obuhvata:

9.3.1.

Refundiranje povratne karte od mesta boravka pobednika na teritoriji Ruske Federacije do Novosibirska ili od mesta dolaska na teritoriju Ruske Federacije za pobednike koji žive van granica Ruske Federacije do Novosibirska, ukoliko vrednost nije preko 30 000 rubalja. Ukoliko je put preko 30 000 rubalja pobednik samostalno doplaćuje razliku. S tim što pobednik u potpunosti plaća put, a organizator konkursa refundira kartu u kešu ukoliko pobednik dostavi dokumente koji potvrđuju troškove kupovine karata i same karte. Refundiranje se vrši u trenutku okupljanja pobednika za transfer do mesta boravka tokom turističkog putovanja.

9.3.2.

Transfer pobednika od Novosibirska do mesta boravka tokom turističkog putovanja (Altajski rejon Altajskog kraja) i nazad.

9.3.3.

Smeštaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama (u zavisnosti od raspoloživosti soba) turističkog centra «Pečki-Lavočki», koji se nalazi u Altajskom rejonu Altajskog kraja.

9.3.4.

Pun pansion tokom turističkog putovanja.

9.3.5.

Četiri jednodnevne i dvodnevne ekskurzije po naseljenim mestima Altajskog kraja i Republike Altaj s promenom mesta boravka i istim uslovima boravka.

9.3.6.

Svakodnevni (osim dana dolaska, dana odlaska i slobodnih dana) organizovani odlasci s teritorije turističkog centra «Pečki-Lavočki», koji se nalazi u Altajskom rejonu Altajskog kraja, c ciljem da se proučava lekovito bilje, koje raste u Sibiru (Altajskom kraju), uz učešće specijalista.
Napomena № 1. Ukoliko zbog fizioloških specifičnosti organizma pobednik ne može da kvalitetno iskoristi turističko putovanje (snažne, hronične bolesti, problemi sa lokomotornim aparatom ili drugi slični razlozi), pobednik nema pravo da preda nagradu trećem licu. U datom slučaju će se smatrati da je pobednik odbio nagradu. Napomena №2. Pravila ponašanja, prava i obaveze pobednika tokom turističkog putovanja će biti izloženi u posebnom dokumentu organizatora, koji će dobiti pobednik nekoliko dana pre početka putovanja. Napomena № 3. Dobitnici nagrade (pobednici) treba da obezbede sebi zdravstveno osiguranje i osiguranje od nesrećnog slučaja, a takođe i bilo koju drugu vrstu osiguranja svog života, zdravlja ili građanske odgovornosti za vreme putovanja. Organizator ne snosi odgovornost za život i zdravlje dobitnika nagrade (pobednika) tokom turističkog putovanja.

9.4.

Kako bi dobio nagradu pobednik mora da da organizatoru sve neophodne informacije za rezervisanje smeštaja u turističkom centru «Pečki-Lavočki», koji se nalazi u Altajskom rejonu Altajskog kraja: podatke iz pasoša, podakte iz vize (ukoliko je pobednik državljanin zemlje kojoj je potrebna viza na teritoriji RF).

9.5.

Ukoliko pobednik nije naveo svoje podatke kao što su broj telefona ili mejl, a takođe u slučaju da s navedenih podataka nema povratne informacije preko 5 (pet) radnih dana, organizator zadržava pravo da poništi rezultate odluke Žirija vezane za datog učesnika i smatraće da je pobednik drugi učesnik u skladu s tačkom 7.9 datih Pravila.

9.6.

Troškove koji se odnose na dobijanje vize za Rusku Federaciju, osiguranje i ostale troškove, osim onih koji su navedeni u tački 9.3, snosi lično pobednik, a ne organizator konkursa.

9.7.

Zamena nagrade za novac nije predviđena.

9.8.

Organizator ispunjava obaveze poreznika u skladu sa zakonom Ruske Federacije. U skladu sa zakonom RF ne oporezuje se prihod fizičkim licima, koji nije viši od 4000 rubalja, a koji je dobijen tokom oporezivanja od organizacije, između ostalog u vidu poklona, izvlačenja ili nagrada na konkursima koji se organizuju, igrama i ostalim manifestacijama u cilju reklamiranja robe, radova i usluga (tačka 28 član 217 pravila oporezivanja RF). Ovim organizator informiše učesnike koji su osvojili nagrade da preuzima na sebe obaveze poreznika o pružanju podataka poreskim organima koja se odnose na prihode, ostvarene u okvirima datog konkursa i za uzimanje poreza na prihod fizičkih lica. Učestvujući na konkursu i prihvativši Pravila smatra se da su učesnici, koji su proglašeni za pobednike, na adekvatan način informisani o gore navedenoj obavezi organizatora i u obavezi su da daju organizatoru svoje lične podatke, koji su neophodni za popunjavanje dokumenata i pružanje informacija poreskim organima o prihodu, koji je ostvario pobednik u okviru konkursa koji se održava i poreza na prihod fizičkih lica.

10.

Način i pravila informisanja učesnika konkursa o rokovima i uslovima održavanja:

Učesnici konkursa i potencijalni učesnici konkursa će biti informisani o uslovima učešća na Sajtu, koji je naveden u tački 1.3 datih Pravila.

11.

Pošteno učešće na konkursu. Odustajanje pobednika.

11.1.

Učesnicima je zabranjeno da učestvuju na konkursu koristeći prevare ili ostale neprihvatljive, po jednostranom mišljenju organizatora, načine, uključujući (ali ne samo) sledeće: korišćenje botova i tuđih računa, predlaganje nagrada ili drugih podsticaja ostalim korisnicima ili učesnicima. Biće izvršena provera koja se odnosi na prava učešća na konkursu i poštovanje Pravila u pogledu učesnika koji su dobili status pobednika.

11.2.

Ukoliko pobednik odbije da da informacije, koje su navedene u tački 8.3 i ukoliko organizator nema mogućnosti da kontaktira pobednika tokom 5 dana ili ukoliko pobednik ne ispuni uslove Pravila, organizator ima pravo da diskvalifikuje takvog pobednika i da mu ne uruči nagradu. Ukoliko diskvalifikuje pobednika organizator ima pravo da po svom nahođenju odabere drugog učesnika i da mu uruči nagradu u skladu s tačkom 7.9 datih Pravila.
Pobednik prihvata da organizator i lica koja je postavio mogu da diskvalifikuju pobednika u bilo kom trenutku na osnovu bilo koje informacije koja je navedena, otkrivena ili dobijena u rezultatu dobijanja dokumentacije od pobednika, informativnih materijala ili bilo kojih drugih dokumenata koje je tražio organizator, iz kojih proizilazi (ili vrlo verovatno se može utvrditi) da je učesnik prekršio Pravila.

11.3.

Učesnik konkursa ima pravo da odbije dobijanje nagrade, a isto tako i sva prava i obaveze koji su povezani s dobijanjem nagrade, ukoliko pošalje organizatoru mejl ili ukoliko ne doputuje u Novosibirsk dana kada počinje turističko putovanje. U navedenom slučaju organizator ima pravo da dodeli nagradu po svom nahođenju. Ukoliko je učesnik konkursa odbio nagradu ne može je nakon toga zahtevati od organizatora. Primedbe koje se odnose na nagrade koje nisu dobijene se ne prihvataju.

12.

Ostali uslovi

12.1.

Organizator zadržava pravo da objavljuje dodatne informacije o konkursu.

12.2.

Učestvujući na konkursu, učesnik shvata i prihvata da organizator ne može da onemogući pristup trećim licima (bilo kojim drugim korisnicima interneta) rezultatima rada i rezultatima testa učesnika na stranici organizatora na društvenoj mreži i da spreči bilo koje nepoželjne za učesnika aktivnosti od strane trećeg lica, ne snosi odgovornost za navedene aktivnosti trećih lica, a takođe za štetu koja je pričinjena učesniku uključujući (ali ne samo) nanošenje štete ličnosti, zdravlju i reputaciji učesnika konkursa. Činjenica da učestvuje na konkursu znači takođe da učesnik daje saglasnost organizatoru da koristi rezultate svog rada (stvaralačkog zadatka) u cilju reklame i/ili bilo kom drugom cilju bez obaveštenja učesnika i bez isplaćivanja nagrade. Organizator je u obavezi da prilikom korišćenja rezultata rada (stvaralačkog zadatka) učesnika konkursa navodi ime učesnika konkursa.

12.3.

Organizator ne snosi odgovornost za tehničke probleme mreže operatera ili internet provajdera za koju je prikačen kompjuter učesnike; za angažovanje/neangažovanje operatera mobilne ili internet veze na koju je povezan kompjuter učesnika.

12.4.

Ukoliko iz bilo kog razloga ne može da se održi konkurs onako kako je isplanirano, uključujući razloge do kojih je došlo usled toga što je kompjuter zaražen virusima, smetnjama na internet mreži, defektima, manipulacijama, nesankcionisanim mešanjem, falsifikovanjem, tehničkim smetnjama ili bilo kog drugog razloga koji organizator ne može da kontroliše, a koji remeti ili dotiče ispunjavanje, bezbednost adekvatnog sprovođenja celokupnog konkursa koji treba da bude pošten, organizator može po svom nahođenju da poništi, prekine, promeni, privremeno prekine održavanje konkursa ili da proglasi nevažećim bilo koje rezultate izvršavanja stvaralačkog zadatka od strane učesnika datog konkursa.

12.5.

Odluke organizatora koje se odnose na sva pitanja vezana za održavanje konkursa su konačne i ne preispituju se.

12.6.

Činjenica da učestvuje na konkursu znači da učesnik konkursa daje svoju saglasnost organizatoru, a takođe i ostalim partnerima organizatora konkursa, koji omogućavaju sprovođenje konkursa (dalje samo u kontekstu date tačke Pravila data lica se zajednički nazivaju «Organizator») da obradi njegove lične podatke,odnosno da ih skuplja, sistematizuje, čuva, precizira (ažurira, menja), koristi, blokira, Organizator može da uništi lične podatke samo u cilju datog konkursa u skladu sa zahtevima aktuelnog zakonodavstva RF, a takođe i da postavi njegove lične podatke i informacije o njegovoj pobedi na konkursu u skladu s tačkom 8.2 datih Pravila. Učesnik svojom voljom, konkretno, informišući se i svesno daje saglasnost organizatoru da obradi njegove lične podatke. Saglasnost za obradu ličnih podataka učesnik daje za ceo rok održavanja konkursa i 5 (pet) godina nakon završetka.

12.7.

Učesnik ima pravo da u bilo kom trenutku povuče svoju saglasnost koja se odnosi na obradu ličnih podataka, ukoliko pošalje organizatoru obaveštenje u obliku preporučenog pisma s potvrdom o uručivanju. Učesnici imaju ostala prava vlasnika ličnih podataka, koji su predviđeni zakonom RF № 152-FZ od 27. juna 2006. god. «O ličnim podacima» (dalje — Zakon «O ličnim podacima»). Opoziv saglasnosti za obradu ličnih podataka od strane učesnika povlači za sobom izlazak iz konkursa i nemogućnost dobijanja nagrade.

12.8.

Organizator ima pravo da ne uruči takvu nagradu pobedniku/učesniku ili da zatraži vraćanje (u ekvivalentnom novčanom iznosu) ukoliko je odgovarajuća nagrada uručena pre opoziva saglasnosti za obradu ličnih podataka od strane učesnika. Obradu ličnih podataka će vršiti organizator poštujući principe i pravila koja su predviđena Zakonom «O ličnim podacima».

12.9.

Ukoliko učesnik ne dostavi ili dostavi nevažeće (neistinite) i/ili netačne (nekorektne) lične podatke organizator nije u obavezi da uruči nagradu pobedniku/učesniku i automatski to povlači za sobom ispadanje takvog učesnika iz konkursa.

12.10.

Termini koji se koriste u datim Pravilima se odnose isključivo na dati konkurs.

12.11.

Sva sporna pitanja koja se odnose na dati konkurs se regulišu u skladu s važećim zakonom RF.