Warunki promocji

Zasady przeprowadzenia konkursu «Łowcy ziół» (dalej — Zasady)

1.

Główne zasady

1.1.

Organizatorem konkursu jest «Międzynarodowa firma «Siberian Health».

Rekwizyty:
NIP: 5407953006
REGON: 1165476080362
Adres: 630004, m. Nowosybirsk, ul. Lenina, 48, piętro 3, pom.64.

1.2.

Terytorium przeprowadzenia konkursu — Rosja, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Wietnam, Niemcy, Indie, Hiszpania, Kazachstan, Kirgistan, Meksyk, Mołdawia, Mongolia, Polska, Serbia, Słowacja, USA, Tadżykistan, Turcja, Uzbekistan, Ukraina, Czechy.

1.3.

Konkurs odbywa się przez stronę internetową: http://herbhunters.ru/. Miejsce, w którym odbywa się konkurs (do składania wniosków, oceny wniosków, ogłoszenia wyników) jest strona internetowa http://herbhunters.ru/.
Pytania dotyczące konkursu można zadawać organizatorom konkursu za pomocą adresu mailowego opp@sibvaleo.com.

1.4.

Termin przeprowadzenia konkursu (włączając termin uczestnictwa, termin ustalenia i/lub ogłoszenia wyników): rozpoczyna się 1 kwietnia 2017 roku o godz. 00:01 i kończy 5 czerwca 2017 roku o godzinie 23:59 według czasu moskiewskiego (włącznie).
Wszystkie terminy, przedstawione w Zasadach konkursu, są podawane według czasu moskiewskiego, jeśli żaden inny nie został wskazany.
Termin udziału rozpoczyna się 1 kwietnia 2017 roku o godzinie 00:01 i kończy 15 maja 2017 roku o godzinie 23:59.
Termin podania zwycięzców: 5 czerwca 2017 roku. Godzina podania zwycięzców: między godz. 14:00 a 23:59

1.5.

Zasady te określają krąg osób, wśród których jest przeprowadzany Konkurs, cel zadania konkursowego, rozmiar i formę nagrody, terminy ogłoszenia wyników konkursu, jak również termin otrzymania nagrody za osiągnięcia określonych wyników, przewidziane w zadaniach konkursowych.

1.6.

Podanie zwycięzcy konkursu — właściciela nagrody, nie ma przypadkowego charakteru, a odbywa się na drodze podania zwycięzcy przez organizatora na podstawie obowiązujących Zasad. Konkurs nie jest loterią ani inną opartą na ryzyku grą.

2.

Uczestnicy konkursu

Wziąć udział w konkursie może każdy pełnoletni, zdolny do czynności prawnych obywatel, zamieszkujący na terenie Federacji Rosyjskiej lub na terytorium innego Państwa.
Ilość uczestników ograniczona!

3.

Aby wziąć udział w konkursie konieczne jest:

3.1.

Uważnie zapoznać się z warunkami udziału w konkursie i potwierdzić to za pomocą niezbędnych działań na stronie prowadzenia konkursu:
— rozwiązać test,
— wykonać twórcze zadanie zgodnie z warunkami konkursu,
— ponownie opublikować (repost) wyniki testu i zadania twórczego dowolnym z dostępnych na stronie sposobów i zamieścić je na tych portalach społecznościowych, które znajdują się na stronie.

3.2.

Wykonać twórcze zadanie zgodnie z warunkami, które określone są w rozdziale 7 Obowiązujących Zasad

3.3.

Uczestnikowi konkursu w spełnieniu warunków konkursu zabrania się:

3.3.1.

Korzystać z loginu i hasła innego zarejestrowanego użytkownika, ponieważ może to wprowadzić organizatora lub innych użytkowników w błąd.

3.3.2.

Modyfikacji informacji na swój temat i swojego wieku.

3.3.3.

Zamieszczać informacje i materiały, które:

 • zawierają informacje, posiadające państwową lub inną strzeżoną przez prawo tajemnicę, włączając informację o prywatnym życiu osób trzecich;

 • zawierają wezwania do realizacji terrorystycznej lub innej nielegalnej działalności lub publicznie usprawiedliwiający terroryzm i/lub inną nielegalną działalność, inne ekstremistyczne materiały;

 • zawierają elementy pornografii, przemoc lub okrucieństwo lub nielegalne działania;

 • obrażają uczucia religijne osób wierzących;

 • zawierają elementy przebywania osób niepełnoletnich w stanie zagrożenia dla ich życia i/lub zdrowia, elementy zażywania, demonstracji tytoniu i/lub alkoholu;

 • są prowokacyjne, bluźniercze, obraźliwe i posiadają agresywny charakter, są przeciwstawne do norm moralnych i etycznych, są w stanie spowodować uszkodzenie stronie internetowej i / lub organizatorowi i osobom afiliowanym;

 • naruszają prawa, w tym prawa autorskie, intelektualne, prawa osób trzecich; zawierają obraźliwą lub niekonstruktywną krytykę pod adresem organizatora, jego osób afiliowanych i/lub jego uczestników;

 • naruszają inne prawa i interesy obywateli i osób prawnych, wymagania ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej lub moralności społecznej;

3.3.4.

bezprawnie korzystać z obiektów, które są własnością intelektualną osób trzecich.

3.3.5.

zamieszczać teksty i zdjęcia, propagujące korzystanie/produkcję/rozprzestrzenianie środków narkotycznych i psychotropowych.

4.

Nagrody w konkursie

4.1.

Nagrody w konkursie: 10 podróży turystycznych na terytorium Kraju Ałtajskiego Federacji Rosyjskiej.

5.

Prawa i obowiązki uczestnika konkursu

5.1.

Prawa uczestnika

5.1.1.

Zapoznaj się z Zasadami konkursu

5.1.2.

Brać udział w konkursie zgodnie z tym, co jest określone w Zasadach.

5.1.3.

Wymagać wydania nagrody w przypadku ogłoszenia uczestnika zwycięzcą konkursu zgodnie z Zasadami konkursu.

5.1.4.

Otrzymywać informację dotyczącą zmian w Zasadach konkursu.

5.1.5.

Każdy uczestnik może umieścić nieograniczoną ilość prac.
Przy czym jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, określoną w Zasadach, niezależnie od ilości zamieszczonych przez niego prac.
Do zamieszczenia drugiej lub kolejnej pracy uczestnik zobowiązany jest po raz kolejny wykonać wszystkie działania, określone w p. 7 Obowiazujących Zasad.

5.2.

Obowiązki uczestnika

5.2.1.

Wykonać działania, określone w Obowiązujących Zasadach i dotyczące uczestnika.

5.2.2.

Uczestnik konkursu, uznany zwycięzcą, do realizacji swojego prawa do nagrody zobowiązany jest wykonać wszystkie działania w terminie, określone Zasadami konkursu.

5.2.3.

Dać organizatorowi prawo na korzystanie ze zdjęcia uczestnika, jego danych personalnych, wywiadów i innych materiałów na jego temat, związanych z jego udziałem w konkursie, dla celów przeprowadzenia konkursu i wydania nagrody, a także po rozprzestrzenieniu informacji reklamowej o konkursie w nieograniczonym terminie i bez ograniczeń terytorium oraz bez wypłaty jakichkolwiek wynagrodzeń.

5.3.

Uczestnikowi zabrania się:

5.3.1.

Modyfikować informacje na swój temat i na temat swojego wieku.

5.3.2.

Publikować informacje i materiały, które:

 • zawierają informacje, posiadające państwową lub inną strzeżoną przez prawo tajemnicę, włączając informację o prywatnym życiu osób trzecich;

 • zawierają wezwania do realizacji terrorystycznej lub innej nielegalnej działalności lub publicznie usprawiedliwiający terroryzm i/lub inną nielegalną działalność, inne ekstremistyczne materiały;

 • zawierają elementy pornografii, przemoc lub okrucieństwo lub nielegalne działania;

 • obrażają uczucia religijne osób wierzących;

 • zawierają elementy przebywania osób niepełnoletnich w stanie zagrożenia dla ich życia i/lub zdrowia, elementy zażywania, demonstracji tytoniu i/lub alkoholu;

 • zawierają niecenzuralne słowa;

 • naruszają inne prawa i interesy obywateli i osób prawnych, wymagań ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej lub moralności społecznej i etyki.

5.3.3.

Rejestrować więcej niż jeden profil do udziału w konkursie (dwukrotny udział w konkursie).

5.4.

Za naruszenia któregoś z zakazu, określonego w p. 5.3, uczestnik konkursu podlega dyskwalifikacji.

6.

Prawa i obowiązki organizatora konkursu

6.1.

Obowiązki organizatora

6.1.1.

Przeprowadzić Konkurs zgodnie z Obowiązującymi Zasadami konkursu.

6.1.2.

Wręczyć nagrodę uczestnikowi, uznanego zwycięzcą, zgodnie z Obowiązującymi Zasadami.

6.1.3.

Pełnić funkcje agenta podatkowego, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dotyczących podatków i opłat Federacji Rosyjskiej.

6.2.

Prawa organizatora

6.2.1.

Organizator konkursu korzysta ze wszystkich praw, określonych w Prawdziwych Zasadach i obecnym ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej.

6.2.2.

Odmówić wydania nagrody uczestnikowi, który nie wykonał działania, wymagań i obowiązków, przewidzianych w Prawdziwych Zasadach.

6.2.3.

Odmówić wydania nagrody uczestnikowi, który nie odpowiada wymaganiom, podanym w Obowiazujących Zasadach.

6.2.4.

Organizator wedle własnego uznania, bez podania przyczyn może nie dopuścić pracy konkursowej do udziału w konkursie.

6.2.5.

Organizator nie uwzględnia odwołań od decyzji o dyskwalifikacji.

6.2.6.

Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji na temat uczestnika, który zamieścił pracę sprzeczną z prawem, organom ścigania.

6.2.7.

Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszych Zasadach (z zachowaniem wymogów art. 1058 Kodeksu Praw Obywatela Federacji Rosyjskiej) z publikacją takich zmian na stronie internetowej, o której mowa w p. 1.3 Zasad.

7.

Regulamin przeprowadzenia konkursu.

7.1.

Uczestnicy konkursu powinni wykonać następujące czynności na stronie internetowej, podanej w p. 1.3. Obowiązujących Zasad (dalej — Strona):

 • Przejść test, odpowiadajac na pięć pytań.

 • Przejść do linku «Weź udział w konkursie».

 • Wykonać twórcze zadanie i napisać tekst (poezja lub proza) jako kontynuację frazy: «Wybieram się się na Syberię po zioła»/»I’m going to Siberia for herbs». Tekst powinien być napisany w języku rosyjskim lub angielskim i nie przekraczać limitu (250 znaków). Fraza «Wybieram się na Syberię po zioła»/»I’m going to Siberia for herbs» nie wlicza się w limit 250 znaków.

 • Wypełnić danymi obowiązkowe pola uczestnika (nazwisko, imię, numer telefonu, adres mailowy), postawić haczyk i wyrazić zgodę na warunki konkursu.

 • Po wykonaniu twórczego zadania i wypełnienia pól z danymi kontaktowymi ponownie opublikować (repost) informacje na temat konkursu korzystając z przedstawionych na stronie internetowej narzędzi.

 • Po rozwiązaniu testu i ponownej publikacji (repostu) jego wyników uczestnik ma możliwość odłożyć wykonanie twórczego zadania.
  W tym przypadku może on wypełnić pole z adresem poczty elektronicznej, nazwiskiem, imieniem i otrzymać link na kontynuację udziału w konkursie na podany adres poczty elektronicznej.
  Link na udział będzie funkcjonował tylko w terminie uczestnictwa, wskazanego w p. 1.4 Obowiązujących Zasad.
  W przypadku odłożenia wykonania zadania uczestnik jest zobowiązany ponownie opublikować informacje na temat konkursu po jego wykonaniu.

7.2.

Wszystkie prace uczestników przechodzą obowiązkową moderację w ciągu dwóch dni roboczych (zaczynając od rozkładu czasu organizatora) po pokazaniu uczestnikom repostu.

7.3.

Prace, które nie przeszły moderacji, nie są dopuszczone do udziału w konkursie.

7.4.

Plagiat (wykorzystanie czyjegoś pomysłu do wykonania zadania) może doprowadzić do dyskwalifikacji pracy.

7.5.

Podanie zwycięzców na podstawie wyników konkursu odbywa się w terminie, wskazanym w p. 1.4 jako «Termin ogłoszenia zwycięzców».
Ogłoszenie zwycięzców odbywa się na podstawie decyzji jury, składającego się z pracowników organizatora (dalej-Jury)

7.6.

Jury jest tworzone zgodnie z zarządzeniem dyrektora firmy-organizatora «O tworzeniu i pracy jury konkursu «Herb Hunters».
W zarządzenie znajduje się ilość członków Jury

7.7.

Wyniki głosowań Jury dokonywane są na podstawie odpowiedniego protokołu i stanowią integralną część dokumentacji prowadzonego konkursu «Łowcy ziół».
Wybór zwycięzców przez członków Jury konkursu może być subiektywny i nie podlega dyskusji.

7.8.

Autorzy tekstów przy spełnieniu warunków, wyszczególnionych w rozdziale 7 danych Zasad, mogą być uznani zwycięzcami na podstawie decyzji Jury.
Na podstawie Obowiązujących Zasad przekazane będzie dziesięć nagród dziesięciu zwycięzcom konkursu (jedna nagroda-dla jednego zwycięzcy).
Jeśli ilość uczestników jest większa niż dziesięć osób, przy czym ilość uczestników, spełniających warunki rozdziału 7 nie będzie przekraczać dziesięć osób, to liczba zwycięzców może wynosić mniej niż 10 osób.

7.9.

Wyniki przeprowadzenia konkursu są ostateczne i nie podlegają zmianie, z wyjątkiem:

 • wyjawienia przez organizatorów po ogłoszeniu wyników konkursu złamania zasad udziału w konkursie, dopuszczonych zwycięzcy w trakcie prowadzenia konkursu;

 • odmowy zwycięzcy od wykonywania działań, niezbędnych do otrzymania nagrody w konkursie, zgodnie z Obowiązującymi Zasadami, lub odmowy przyjęcia nagrody zgodnie z p. 9.3.6. Obowiązujących Zasad.

W powyższych przypadkach Jury według zasad p. 7.6 Obowiązujących Zasad podaje dodatkowego (-ych)zwycięzcę (-ców) spośród wszystkich osób biorących udział w konkursie.

7.10.

Ogłoszenie wyników odbywa się w terminach, podanych w p. 1.4 Obowiązujących Zasad, i w porządku wprowadzonym w rozdziale 8 Obowiązujących Zasad.

7.11.

Wszyscy uczestnicy konkursu samodzielnie opłacają wszystkie koszty poniesione przez nich w związku z udziałem w konkursie (w tym bez ograniczeń-koszty związane z dostępem do Internetu).

8.

Zasady powiadomienia zwycięzcy konkursu

8.1.

Podanie zwycięzcy konkursu odbywa się zgodnie z warunkami opisanymi w rozdziale 7 Zasad.

8.2.

Powiadomienie zwycięzcy konkursu o zwycięstwie odbywa się drogą publikacji na Stronie w terminach, opisanych w p. 1.4 Obowiąujących Zasad.

8.3.

Organizator wysyła uczestnikowi, uznanego zwycięzcą wiadomość na wskazany adres poczty elektronicznej.
W wiadomości zwrotnej Uczestnik zobowiązany jest przekazać organizatorowi następujące dane (włączając, lecz nie ograniczając): pełne nazwisko, imię, numer rejestracji, adres zamieszkania na terytorium Federacji Rosyjskiej lub innego kraju, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy.
Podane nazwisko, imię powinny odpowiadać profilowi uczestnika na stronie, ukazanym w p. 1.3.
Odpowiedź zwrotną uczestnik powinien wysłać organizatorowi w ciągu 1 niedzieli kalendarzowej po otrzymania powiadomienia o zwycięstwie uczestnika.
Wszystkie informacje dotyczące uczestnika, która otrzymają organizatorzy nie są pokzywane osobom trzecim.

8.4.

Po weryfikacji zgodności danych Zasad i warunków konkursu, wyszczególnionych w rozdziale 7, przedstawicie organizatora wysyła zwycięzcy na adres poczty elektronicznej informację o dalszych działaniach do otrzymania nagrody.
Nagroda nie jest wydawana jeśli dane uczestnika (zwycięzcy) według Obowiązujących Zasad konkursu się nie zgadzają.

8.5.

Organizator nie jest zobowiązany pozostawiać jakichkolwiek wiadomości uczestnikom, nie przestrzegających Zasad i warunków konkursu.

8.6.

Zwycięzca konkursu bierze odpowiedzialność za dokładność i aktualność przekazanej informacji, niezbędnej do otrzymania nagrody.

9.

Zasady otrzymania nagrody

9.1.

Nagrodę stanowi opłacona przez organizatora podróż turystyczna na terytorium Ałtaju Federacji Rosyjskiej trwajacej 1 tydzień w terminie od 1 lipca 2017 roku do 31 lipca 2017 roku.

9.2.

Dokładne daty podróży określa tylko i wyłącznie organizator konkursu. Daty podróży, potwierdzone przez organizatora konkursu, nie podlegają zmianie.

9.3.

Podróż obejmuje:

9.3.1.

Koszty kompensacji biletów od miejsca zamieszkania zwycięzcy na terytorium Federacji Rosyjskiej do m. Nowosybirsk lub od miejsca przybycia na terytorium Federacji Rosyjskiej dla zwycięzców, zamieszkujących poza granicami Federacji Rosyjskiej, do m. Nowosybirsk i z powrotem, jeśli wartość podróży nie przekracza 30 000 rubli.
W przypadku, gdy wartość podróży przekracza 30 000 rubli, zwycięzca dopłaca różnicę.
W związku z tym zwycięzca całkowicie opłaca wartość przejazdu, a organizator konkursu rekompensuje wartość biletów gotówką pod warunkiem przedstawienie przez zwycięzcę dokumentów, potwierdzających zakup biletów i same bilety.
Dana rekompensata jest wypłacana w momencie zebrania zwycięzców do transferu w miejsce zamieszkania w terminie podróży turystycznej.

9.3.2.

Transfer (dostawa) zwycięzców z Nowosybirska do miejsca zamieszkania w terminie podróży turystycznej (Ałtaj) i z powrotem.

9.3.3.

Pobyt w jedno, dwuosobowych pokojach ( w zależności od dostępu pokoi) bazy turystycznej «Печки-Лавочки», znajdującej się w Ałtaju.

9.3.4.

Trzy posiłki dziennie podczas podróży turystycznej.

9.3.5.

Cztery jedno-, dwudniowe wycieczki po Ałtaju ze zmianą miejsca pobytu i ochroną analogicznych warunków pobytu.

9.3.6.

Codzienne ( z wyjątkiem dnia przyjazdu, dnia odjazdu i dni wolnych) organizowane są wyjścia z terytorium bazy turystycznej «Печки-Лавочки», znajdującej się w Ałtaju w celu badań roślin leczniczych, rosnących na Syberii, w towarzystwie specjalisty.
Adnotacja № 1. W przypadku gdy fizjologiczne cechy organizmu zwycięzcy nie pozwalają mu w pełni korzystać z podróży turystycznej (ostre schorzenia chroniczne, choroby układu mięśniowo-szkieletowego, lub podobne), zwycięzca nie ma prawa przekazywać nagrody osobie trzeciej . W danym przypadku zwycięzca odmawia przyjęcia nagrody.
Adnotacja № 2. Zasady przeprowadzenia, prawa i obowiązki zwycięzcy w trakcie podróży turystycznej znajdą się w dodatkowym dokumencie organizatora, który zostanie przesłany zwycięzcy na kilka dni orzed rozpoczęciem podróży.
Adnotacja № 3. Odpowiedzialność za zapewnienie sobie ubezpieczenia zdrowotnego od nieszczęśliwego wypadku, a także innego rodzaju ubezpieczenia na życie, zdrowie lub odpowiedzialność obywatelską na czas podróży biorą odbiorcy nagrody (zwycięzcy). Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdrowie i życie odbiorców nagrody (zwycięzców) w trakcie trwania podróży turystycznej.

9.4.

Aby otrzymać nagrodę zwycięzca powinien okazać organizatorowi wszystkie niezbędne informacje w celu zarezerwowania miejsca pobytu w turystycznej bazie «Печки-Лавочки», znajdującej się w Ałtaju: numer i seria dowodu osobistego, dane wizy (w przypadku gdy zwycięzca jest obywatelem kraju, wymagającego okazania wizy na terytorium Federacji Rosyjskiej).

9.5.

W przypadku gdy zwycięzca nie podał swoich danych kontaktowych w postaci numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej, a także w przypadkach, gdy nie otrzymuje zwrotnej odpowiedzi w ciągu 5 dni roboczych, organizator ma prawo anulować wyniki decyzji Jury danego uczestnika i podać jako zwycięzcę innego uczestnika zgodnie z p. 7.9 Obowiązujących Zasad.

9.6.

Koszty związane z otrzymaniem wizy do Federacji Rosyjskiej,ubezpieczenia i inne koszty, z wyjątkiem wymienionych w p. 9.3 ponosi zwycięzca, a nie orgaqnizator konkursu.

9.7.

Zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny nie jest przewidziana.

9.8.

Organizator wykonuje obowiązki agenta podatkowego zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.
Zgodnie z ustawą Federacji Rosyjskiej nie są opodatkowane podatkiem dochodowym osób fizycznych (PIT) przychody nieprzekraczające 4.000 rubli otrzymanych w danym okresie podatkowym organizacji, w tym w formie prezentów, nagród i wygranych w konkursach, grach i innych wydarzeniach w celu reklamy produktów, prac i usług (p. 28 s. 217 Kodeks Państwowy Federacji Rosyjskiej).
Organizator informuje wygrane osoby o tym, że wykonuje obowiązki agenta podatkowego o przekazaniu informacji do organów podatkowych na temat dochodów, otrzymanych w ramach przeprowadzonego konkursu i potrąceniu podatku od dochodów osobistych (PIT).
Biorąc udział w konkursie i wyrażając zgodę na Obowiązujące Zasady, uczestnicy, uznani zwycięzcami, zostały poinformowane o powyższym obowiązku organizatora i zobowiązani okazać organizatorowi swoje dane personalne, niezbędne do wypełnienia dokumentów i przekazaniu informacji organów podatkowych o dochodzie, otrzymanym przez zwycięzców w ramach przeprowadzonego konkursu, i PIT.

10.

Sposób i zasady informowania uczestników konkursu i terminach i warunkach jego przeprowadzenia

Informowanie uczestników konkursu i potencjalnych konkursu o warunkach udziału odbywa się na Stronie internetowej , podanej w p. 1.3 Obowiązujących Zasad.

11.

Obowiązek udzialu w konkursie
Odmowa zwycięzcy

11.1.

Uczestnikom zabrania się brania udziału w konkursie w sposób oszukańczy lub niewłaściwy, włączając następujące: korzystanie z cudzych kont, proponowanie nagród lub innych zamęt innym użytkownikom lub uczestnikom.
Odnośnie uczestników, który otrzymali status zwycięzcy pojawią się poprawki na rzecz podmiotu prawnego udziału w konkursie i zachowanie Zasad.

11.2.

W przypadku odmowy zwycięzcy w okazaniu informacji,podanej w p.8.3, brak możliwości kontaktu organizatora ze zwycięzcą w ciągu 5 dni lub niewypełnienie przez zwycięzce Zasad, organizator ma prawo zdyskwalifikować takiego zwycięzce i odmółwić mu wydania nagrody.
W przypadku dyskwalifikacji zwycięzcy organizator ma prawo według własnego uznania wybrać innego uczestnika zgodnie z p. 7.9 Obowiązujących Zasad jak9o zwycięzce konkursu i przekazać mu nagrodę.
Zwycięzca zgadza się na to, że organizator i wyznaczone przez niego osoby mogą dyskwalifikować zwycięzcę w dowolnym czasie, według własnego uznania, na podstawie dowolnej informacji, podanej, wyjaśnionej lub otrzymanej w wyniku przekazania przez zwycięzce dokumentacji, materiałów informacyjnych lub innych dokumentów, o które przesłanie prosił organizator, z których wynika (lub może wynikać) o naruszeniu przez uczestnika Zasad.

11.3.

Uczestnik konk7ursu ma prawo odmówić od przyjęcia nagrody, i zrezygnować ze wszystkich praw i obowiązków związanych z jego otrzymaniem, przesyłając pismo dotyczące tej informacji na adres poczty elektronicznej lub nie przyjeżdżając do Nowosybirska w dniu rozpoczęcia podrózy turystycznej.
W danym przypadku organizator ma prawo rozporządzać nagrodą według własnego uznania.
W przypadku gdy uczestnik konkursu odmówił przyjęcia nagrody, w konsekwencji nie może on wymagać jej od organizatora.
Roszczenia dotyczące nieotrzymanych nagród nie są przyjmowane.

12.

Pozostałe warunki

12.1.

Organizator ma prawo zamieszczać dodatkowe informacje o konkursie.

12.2.

Biorąc udział w konkursie, uczestnik zdaje sobie sprawę i wyraża zgodę na to, że organizator nie ma możliwości ograniczenia dostępu trzecim osobom (innym użytkownikom Internetu) dotyczących wyniku pracy i testu uczestnika stronie organizatora na portalu społecznościowym i zapobiec nieprzyjemnym dla uczestnika działaniom ze strony osób trzecich, nie bierze odpowiedzialności za te działania, jak również jakąkolwiek szkodę, doznaną przez uczestnika, włączając (lecz nie ograniczając) szkody osobie , zdrowiu, reputacji uczestnika konkursu.
Fakt udziału w konkursie oznacza również, że uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wyników pracy (zadania twórczego) w celach reklamowych i/ lub innych bez powiadomienia uczestnika i bez wypłaty wynagrodzenia.
Organizator jest zobowiązany przy wykorzystaniu wyników pracy (zadania twórczego) uczestnika konkursu podawać imię uczestnika konkursu.

12.3.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za techniczne utrudnienia sieci operatora połączenia lub usługodawcy internetowego, do którego podłączony jest komputer uczestnika; za działania/bezczynność operatora internetowego połączenia, do której podłączony jest komputer uczestnika.

12.8.

Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny konkurs nie może się odbyć tak , jak to zaplanowano, biorąc pod uwagę przyczyny, spowodowane wirusem komputerowym, usterkami w sieci internetowej, defektami, manipulacjami, fałszowaniem, usterkami technicznymi lub z innej przyczyny, nad którą organizator nie ma kontroli, która wpływa na wykonanie, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność lub prawidłowy przebieg konkursu, organizator może, według własnego uznania, unieważnić, zmienić, zakończyć konkurs lub uznać go nieważnym wszelkie wyniki wykonania zadania twórczego przez uczestników konkursu.

12.9.

Decyzje organizatora odnośnie wszystkich pytań, związanych z przeprowadzeniem konkursu są ostateczne i nie podlegają zmianom.

12.10.

Fakt udziału w konkursie oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę organizatorowi i innym partnerom organizatora konkursu zapewniając prowadzenie konkursu ( dalej w kontekście punktu Zasad dane osoby wspólnie nazywane są „Organizatorem”) do przetwarzania ich danych osobowych, a mianowicie do gromadzenia, systematyzacji, gromadzenia, systematyzacji, ochrony, wyjaśnienia (aktualizacja, zmiana), użytkowania, blokowania, zniszczenie przez organizatora danych personalnych wyłącznie dla celów niniejszego konkursu, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, a także umieszczenie jego danych osobowych oraz informacji o jego wygranej w konkursie zgodnie z 8.2. Obowiązujących Zasad.
Zgoda uczestnika na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych jest konkretna, informacyjna i świadoma.
Zgoda z przetwarzanie danych osobowych trwa przez cały termin prowadz4enia konkursu i do jego upływu 5 (pięciu) lat po jego zakonczeniu.

12.11.

Uczestnik ma prawo w dowolnym czasie odwołać swoja zgodę na przetwarzanie danych personalnych, wysyłając organizatorowi odpowiednie powiadomienie listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.
Uczestnicy mają inne prawa subiektów danych personalnych, przewidujących w ustawie ustawy federalnej Federacji Rosyjskiej № 152-FЗ z 27 lipca 2006 r. «O danych personalnych» (dalej — Ustawa «O danych personalnych».
Odwołanie uczestnikom zgodę na przetwarzanie danych personalnych oznacza automatyczne wycofanie się z udziału w konkursie i nie daje mozliwości odbioru nagrody.

12.12.

Organizator ma prawo odmówić zwycięzcy/uczestnikowi takiej nagrody lub wymagać jej zwrotu ( w ekwiwalencie pieniężnym), jeśli dana nagroda była konieczna do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Przetwarzanie danych personalnych jest przeprowadzane przez organizatora z zachowaniem zasad, przewidzianych w Ustawie «O danych personalnych».

12.13.

Nieokazanie przez uczestnika lub okazanie nieaktualnych (nieprawidłowych) i/lub niedokładnych(niepoprawnych) danych personalnych uwalnia organizatora od obowiązku przekazania nagrody zwycięzcy/uczestnikowi i automatycznie oznacza wycofanie się takiego uczestnika w konkursie.

12.14.

Terminy, wykorzystywane w Obowiązujących Zasadach, dotyczą wyłącznie danego konkursu.

12.15.

Wszelkie pytania, związane z konkursem podlegają obowiązującej ustawie Federacji Rosyjskiej.